NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Prestatieovereenkomst 2010 provincie en DLG

7 dec 2009

Gedeputeerde Munniksma en de regiodirecteur van DLG, de heer C.K. Langebeeke RA hebben vandaag hun handtekening gezet onder de prestatieovereenkomst 2010. Hierin staan afspraken over de werkzaamheden die door DLG in het kader van het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) worden uitgevoerd. Enkele zaken die aan de orde komen in de prestatieovereenkomst zijn de tussenrapportage over de ILG-periode en de gevraagde extra inzet op grondverwerving EHS, inrichting EHS en milieutekorten.

Over 2007 t/m 2009 wordt bij LNV een rapportage (het PEIL) ingediend die laat zien hoe de provincies er halverwege de ILG-periode voorstaan (de Mid Term Review). Deze Mid Term Review zal de komende maanden centraal staan. Voor de prestatieovereenkomst is daarom ook een nieuw, landelijk format toegepast. Dit moet ertoe leiden dat er landelijk op een eenduidige manier gerapporteerd wordt en dat de gegevens vergelijkbaar zijn tussen provincies.

Door in de projecten duidelijker te vragen welke prestaties er geleverd moeten worden, krijgt het aanscherpen van de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in 2010 zijn vervolg. Door aanscherping van het systeem worden de te leveren prestaties beter afrekenbaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet