NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Websitebodeminformatie in Fryslân landelijk gepresenteerd

10 dec 2009

Vanaf vandaag is op een nieuwe website www.bodemloket.nl te zien wat de kwaliteit is van de Friese bodem . Per 1 april 2010 is deze informatie ook altijd actueel beschikbaar. De provincie Fryslân is hiermee de eerste provincie in Nederland die bodem informatie voor iedereen actueel toegankelijk maakt. Vooral voor het bouwen van een huis, de aan- en verkoop hiervan en hypotheekaanvragen is goede bodem informatie belangrijk. In het systeem staat of er verontreinigingen in de bodem zitten.

De provincie Fryslân en de Friese gemeenten gebruiken vanaf nu één bodeminformatiesysteem. Adviesbureaus zetten volgend jaar ook rechtstreeks hun bodemkwaliteitsgegevens in hetzelfde systeem. Hiermee wordt het mogelijk inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodemen zijn eventuele nieuwe inzichten snel te verwerken.

Het is de bedoeling dat in de toekomst voor heel Nederland de bodeminformatie centraal en actueel beschikbaar komt. Hiervoor ondertekende gedeputeerde Piet Adema met andere overheden en marktpartijen een overeenkomst om het Friese ketenbeheer op landelijk niveau te realiseren. Dit gebeurde vandaag in het provinciehuis in Leeuwarden tijdens het mini-symposium ‘Bodem Informatie Beheer in Fryslân: op weg naar de toekomst’.

Het voor iedereen beschikbaar stellen van bodeminformatie volgt uit het verdrag van Aarhus. In het verdrag staat dat overheden hun milieu-informatie actief publiceren. De Friese bodeminformatie is te raadplegen op de landelijke website www.bodemloket.nl . Deze informatie wordt nu nog elke drie maanden geactualiseerd. Vanaf 1 april 2010 gebeurt dit dagelijks.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet