NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Visie Eiland van Schalkwijk

3 dec 2009

Een integrale gebiedsvisie voor het Eiland van Schalkwijk. Dat is het doel van de intentieverklaring die gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht en wethouder Marianne Kallen van de gemeente Houten vanochtend, in aanwezigheid van Sint Nicolaas, ondertekenden in de St. Michielskerk in Schalkwijk.

Zij doen dat in het kader van het Ruimtelijk Actie Programma 2008-2011. Een samenhangende visie voor het Eiland is urgent, want de ruimtelijke kwaliteit moet worden versterkt en verder ontwikkeld. Belangrijke bouwstenen voor de visie zijn het Streekplan Utrecht 2005-2015, de Ruimtelijke Visie Houten 2015 en de Gebiedsafspraak Enveloppe Linieland voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Behoud en ontwikkeling van kwaliteiten
Het Eiland van Schalkwijk heeft een fraai open en groen landschap met de dorpen Tull en 't Waal en Schalkwijk. Het gebied is omringd met water: het Amsterdam Rijnkanaal, de Lek en het Lekkanaal. Het Eiland biedt ook waardevolle natuurgebieden, een sterke landbouw, rijke cultuurhistorie en een aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren. Maar deze kwaliteiten worden bedreigd. In het verleden is veel agrarische grond opgekocht in de verwachting dat hier op grote schaal woningen moeten worden gebouwd. Dit blokkeert de agrarische ontwikkeling en vergroot de kans op verrommeling van het landschap. Nu duidelijk is dat er geen grootschalige woningbouw komt, kunnen groene functies weer de toekomst gaan bepalen.

Samenwerken aan succesvolle gebiedsvisie
Om de verdere ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk in de stedelijke regio Utrecht in goede banen te leiden is een toekomstvisie hard nodig. Die aanpak betekent ook samenwerking met allerlei partijen, waaronder de provincie Utrecht.
Gedeputeerde Bart Krol: Wij vinden integrale regie op alle initiatieven van de overheden in dit gebied cruciaal. Alles op één lijn brengen is een randvoorwaarde voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Binnen de provincie en de gemeente wordt daarom de gebiedsregie op de al lopende trajecten op het Eiland versterkt.
Wethouder Marianne Kallen van de gemeente Houten voegt daaraan toe: Houten is bijzonder verheugd dat de provincie Utrecht samen met ons kiest voor een actieve aanpak van de toekomst van het Eiland van Schalkwijk. Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten is de beste en enige optie om het Eiland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk, leefbaar en vitaal te houden.

Na het ondertekenen van de intentieverklaring maakten de gedeputeerde en de wethouder, onder toeziend oog van Sinterklaas, samen de puzzel van het Eiland van Schalkwijk

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet