NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eindrapportage Natuurcompensatie Westerschelde 1998-2008

1 dec 2009

Dinsdag 1 december hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de Eindrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998-2008 (NCW) vastgesteld. Het betreft het natuurherstel van de tweede verdieping. Uit de eindrapportage blijkt dat er veel gerealiseerd is.

De afgelopen 10 jaar zijn op veel plaatsen, buitendijks en binnendijks, de resultaten van de natuurcompensatie zichtbaar geworden. Gedurende de hele rit heeft de Europese Commissie de zaken zeer kritisch gevolgd, waarbij er enige tijd zelfs sprake is geweest van een formele ingebrekestelling van Nederland.
Het NCW programma omvat drie categorieŽn: buitendijks projecten in de Westerschelde en binnendijkse projecten direct grenzend aan de Westerschelde (nieuwe inlagen) en meer landinwaarts rond de Westerschelde (kreekherstel). Het programma is gebaseerd op de in 1998 getekende Bestuursovereenkomst NCW, waarvoor in totaal 39,8 miljoen euro beschikbaar gesteld: 11 miljoen voor buitendijks (Rijkswaterstaat) en 28,8 miljoen voor binnendijks (provincie).

Buitendijks, in de Westerschelde, is nieuwe natuur aangelegd bij Rammekensduinen en in de veerhaven Kruiningen. Bestaande natuur is verbeterd bij het Schor van Waarde en in de Verdronken Zwarte Polder. Voor de komende jaren is nog voorzien de ontwikkeling van 75 ha nieuwe buitendijkse natuur bij Perkpolder, waarbij 40 ha voor rekening van NCW komt.

Binnendijks zijn aan de Westerschelde 16 nieuwe inlagen aangelegd (488 ha): 9 geheel nieuw vanuit NCW (304 ha) en 7 in combinatie met projecten van de Ecologische Hoofdstructuur (184 ha).
Wat verder landinwaarts, rond de Westerschelde, is vanuit NCW een extra kwaliteitsimpuls gegeven aan kreekherstel in 23 EHS-projecten (1346 ha).

Wanneer bovenstaande resultaten vergeleken worden met de oorspronkelijke opgaven van de Bestuursovereenkomst 1998 blijkt dat voor alle categorieŽn de taakstellingen worden gerealiseerd. In enkele gevallen is er afgeweken van de oorspronkelijke projecten en zijn er alternatieve gerealiseerd.
Afhankelijk van de ligging ten opzichte van de Westerschelde dragen de projecten in verschillende mate bij aan de versterking van de estuariene kwaliteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet