NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale Staten Zuid-Holland voor versnelde inrichting groengebieden

3 dec 2009

Provinciale Staten gingen tijdens de commissievergadering Groen, Water en Milieu van 2 december akkoord met de uitwerking van het amendement versneld inrichten van groengebieden. In het amendement vroegen Provinciale Staten zestien miljoen euro uit te trekken om versneld 800 ha aan groengebieden in te richten. Met de uitvoering van het amendement kan nu het aanbod van recreatie in natuurgebieden rond de steden aanzienlijk worden vergroot. Behalve het aanleggen van hectares nieuw groen worden ook diverse barriŤres in het groene recreatieve netwerk geslecht. Zo worden groengebieden onderling beter bereikbaar. De bedoeling is dat deze hectares begin 2012 aangelegd zijn.

De 10 groenprojecten
De groenprojecten waar vervroegd in wordt geÔnvesteerd zijn de Broekpolder Vlaardingen, Oostpolder Gouda, Boterhuispolder Leiderdorp, Oostvlietzone Leiden, Bleiswijk-noord Lansingerland, Poelzone Westland, Meijegraslanden Nieuwkoop, Bovenlanden Nieuwkoop, Natuurfietspad De Grecht in Nieuwkoop en Groenzone Klapwijkse Knoop Pijnacker. Voor de uitvoering zorgt in de meeste gevallen de genoemde gemeente.

Groene ambitie
Deze versnelde investering betreft een deel van een grotere groene ambitie van de provincie Zuid-Holland. Eind 2013 moeten er namelijk ruim vierduizend nieuwe groene hectares gereed zijn; natuurgebieden en recreatiemogelijkheden voor inwoners en gebruikers van Zuid-Holland.

Veel natuurgebieden, circa 50%, zijn in de loop van de jaren verdwenen voor woningen, bedrijven, wegen en dergelijke. Die waren nodig om aan de behoeften van de sterk groeiende bevolking te voldoen. Met het verlies van natuur verdwenen ook schakels in de samenhangende structuur van natuurgebieden die noodzakelijk is voor het voortbestaan van veel planten en dieren. De klimaatcrisis maakt weer duidelijk dat een gezonde natuur gebaat is bij diversiteit van en evenwicht tussen soorten. En een gezonde natuur is direct van belang voor onze kwaliteit van leven.

De provincie Zuid-Holland wil zo veel mogelijk verloren natuurgebieden met de aanleg van nieuwe natuur compenseren. Zo creŽert zij een gezonde ecologische samenhang, in structuur en naar verscheidenheid in soorten.

Een andere reden om flinke natuurgebieden aan te leggen is dat de bevolking in grotere steden ook graag wil recreŽren in natuur. Daarom zijn rond die steden diverse mogelijkheden voor recreatie in de natuur nodig. Ook hiermee inversteert de provincie in de kwaliteit van leven van haar inwoners en bezoekers.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet