NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderhandelen sleutel tot natuurbeheer

27 nov 2009

Goed onderhandelen is het medicijn om in het landelijk gebied tot gerichte resultaten te komen voor natuur. Oud-directeur Frans Evers van Natuurmonumenten bepleitte donderdag 26 november deze methode tijdens de zesde Kennisdag “Samen voor Natuur” in Velp. Dit jaar met het thema “Contact!”.

Onderhandelen werkt vele malen beter dan elkaar verketteren en keiharde standpunten in nemen. Die negatieve situatie trof hij in 1996 aan, toen hij directeur werd bij Natuurmonumenten. Natuur en boeren en particulieren stonden lijnrecht tegenover elkaar. ‘Een stammenstrijd met terreinbeherende organisaties aan de ene kant en particulieren en boeren aan de andere kant’, schetste Frans Evers de situatie. Samenwerking is een veel betere manier om tot resultaat voor behoud van natuur te komen, oordeelde hij. Tegenwoordig zet de prominente ‘natuurman’ zich in als procesbegeleider en probleemoplosser voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Frans Evers gaf de gang van zaken rond Natura 2000 als voorbeeld hoe het niet moet. ‘Dat doet meer kwaad dan goed voor de natuur.’ Alle betrokken partijen vliegen elkaar in de haren en volharden in hun standpunten, waardoor de uitvoering vastloopt. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, oordeelde Evers: ‘Er vindt een verharding van standpunten plaatst, die niet leidt tot verbetering. Daardoor is Natura 2000 nu eerder een bedreiging dan een kans voor de natuur’. Een starre houding gaat volgens hem werken ‘als een boemerang’. Om uit de malaise te komen, stelde hij overleg tussen de partijen voor, die moet leiden tot onderhandelingen per gebied (162 gebieden). Die onderhandelingen moeten met name gevoerd worden door alle betrokkenen in het gebied. Bij andere kwesties die muurvast zaten, bleek deze methode doeltreffend te zijn.

Naast de inleiding van Frans konden de ruim 400 deelnemers tijdens de Kennisdag kiezen uit 35 verschillende workshops, die in het teken stonden van “Contact!” rond natuur. Eén van die workshops ging over een ‘groene flirt’ en bevatte tal van tips om contact te leggen. Behalve de workshops was er een markt, waar organisaties zich konden presenteren. Aan het slot van de dag was er de uitreiking van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs. De eerste prijs ging dit jaar naar het project Parknatuur.nl in Utrecht.

De organisatie van Samen voor Natuur is in handen van SBNL organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer, Nationaal Groenfonds, Staatsbosbeheer en Hogeschool Van Hall Larenstein.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet