NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies aanwezig op Klimaattop Kopenhagen

4 dec 2009

Op 7 december aanstaande begint de wereld klimaattop in Kopenhagen. Mede op uitnodiging van minister Cramer is ook een bestuurlijke delegatie van het IPO op de dit evenement aanwezig. De IPO-delegatie met gedeputeerden Tanja Klip-Martin (Drenthe), Erik van Heijningen (Zuid-Holland) en Wouter de Jong (Utrecht) reist op 12 december met minister Jacqueline Cramer van het ministerie van VROM mee in de klimaattrein naar Kopenhagen.

In het Holland Climate House en in de ICLEI-Local Governments for Sustainability Lounge in Kopenhagen presenteren de provincies hun inzet om bij te dragen aan minder uitstoot van broeikasgassen, het vergroten van de productiecapaciteit voor duurzame energie en het aanpassen van Nederland aan het veranderend klimaat. De presentaties van de Nederlandse provincies zijn samengevat in bijgaand overzicht.

De delegatie zal tijdens de Klimaattop de noodzaak benadrukken om de regio's een zelfstandige rol te geven om hun bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Klimaatakkoorden in Kopenhagen. De regio's zijn een belangrijke speler om de klimaat en energiedoelen van het klimaatakkoord te realiseren. Hun rol is in het Kyoto-akkoord onderbelicht gebleven en daardoor is het rendement van het Akkoord achtergebleven bij wat mogelijk was geweest. Om de klimaatakkoorden uit te voeren moeten de regio's in het Kopenhagen Klimaatakkoord een formele positie krijgen voor de uitvoering van de afspraken. Ook ruimte om in onderlinge uitwisseling en samenwerking ontwikkelingen in gang te zetten en te stimuleren is gewenst.

Het Klimaat- en Energieakkoord waarin het IPO het aanbod van de Nederlandse provincies heeft vastgelegd met het Rijk toont de inzet van de provincies om een concreet te werken aan de oplossingen voor de wereldwijde klimaatproblemen vanuit hun regionaal perspectief.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet