NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Arco van Strien krijgt zilveren erepenning LNV

30 nov 2009

Secretaris-generaal André van der Zande van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op zaterdag 28 november de zilveren erepenning van het ministerie uitgereikt aan de heer dr. A.J. van Strien van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Arco van Strien ontving de erepenning vanwege zijn inzet en verdiensten voor natuur en natuurbeleid.

De penning werd uitgereikt tijdens het symposium 'Tien jaar NEM (Netwerk Ecologische Monitoring), Ogen en Oren van de Natuur', dat tegelijkertijd met de landelijke dag van SOVON, Vogelonderzoek Nederland, in Nijmegen werd gehouden. Het NEM is een samenwerkingsverband tussen overheden en duizenden vrijwillige natuurexperts op het gebied van dier- en plantensoorten.

De grote verdienste van Arco van Strien is dat hij van dit grote samenwerkingsverband een professioneel bouwwerk heeft gemaakt. Hij heeft dit gedaan door natuurwaarnemingen en natuurmeetnetten te standaardiseren en statistisch te valideren. Dankzij het NEM is er goede natuurinformatie beschikbaar. Onder andere voor het ministerie van LNV en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet