NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

ProRail en Gegevensautoriteit Natuur bundelen krachten

1 dec 2009

Spoorbeheerder ProRail en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) gaan nauw samenwerken bij het inwinnen, beheren en benutten van informatie over flora en fauna langs spoorlijnen. Dinsdag 1 december ondertekende Hans Bronswijk, manager Infradatacenter van ProRail hiervoor een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). "De NDFF is betrouwbaar en actueel. Door via de NDFF de verspreidingsgevens te bundelen en te ontsluiten wordt voor ProRail snel duidelijk waar rekening moet worden gehouden met beschermde soorten", aldus Bronswijk.

ProRail streeft er naar om de inventarisatie en opslag van natuurgegevens landelijk te uniformeren. Daarbij worden de kosten scherp in de gaten gehouden. Dat betekent ondermeer dat er gebruik wordt gemaakt van gegevens die door andere partijen worden verzameld en van gegevens verzameld en opgeslagen door Prorail. Uniforme digitale opslag van gegevens en eenvoudig raadplegen van gegevens van derden was voor de komst van de NDFF nauwelijks mogelijk omdat de informatie versnipperd aanwezig was en opslagsystemen en gegevensbestanden niet op elkaar aansloten. De aanleiding voor de samenwerking is de inventarisatie van de bermen langs de 6.500 km spoor die ProRail onderhoudt en beheert. Dit jaar is gestart met het inventariseren van de natuurwaarden in spoorbermen. De gegevens over flora en fauna worden opgeslagen in de NDFF. In 2010 zullen ook de overige bermen worden ge´nventariseerd. De natuurwaarden worden vastgelegd in bermbeheerplannen, die de basis vormen voor het bermbeheer door aannemers. Voor ProRail is deelname aan de NDFF tevens een extra mogelijkheid om invulling te geven aan duurzaam ondernemen.

De Gegevensautoriteit Natuur is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De GaN ontwikkelt de NDFF samen met het Instituut Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) en de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). De NDFF is het eerste ge´ntegreerde systeem dat uitwisseling van natuurgegevens tussen terreinbeheerders, overheidsinstanties en bedrijven mogelijk maakt. Het doel is om alle beschikbare natuurwaarnemingen zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. Naast ProRail hebben eerder partijen als het Stadsgewest Haaglanden (9 gemeenten), de gemeenten Utrecht, Apeldoorn, Lelystad en Eindhoven, elektriciteitsnetbeheerder Tennet, Rijkswaterstaat en Provincie Flevoland een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna afgesloten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet