NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Faunabeheer beperkt mogelijk in beschermde gebieden Noord-Holland

30 nov 2009

In sommige gevallen is het voortaan mogelijk om faunabeheer en schadebestrijding uit te voeren in beschermde natuurmonumenten en Natura-2000 gebieden. De provincie Noord-Holland moet daar wel eerst toestemming voor geven.

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft als doel bepaalde habitats en soorten in de beschermde natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden te behouden, herstellen of verbeteren. Maatregelen die negatieve effecten hebben op de genoemde gebieden moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom moet voor elke maatregel (bijvoorbeeld het verjagen van ganzen) worden onderzocht of die negatieve effecten meebrengt.

Om te bepalen of een bepaalde maatregel negatieve effecten heeft op het gebied waarin deze wordt uitgevoerd, moet de initiatiefnemer een checklist invullen. Deze wordt vervolgens beoordeeld door de provincie Noord-Holland. Afhankelijk van de conclusie uit de checklist verstrekt de Provincie Noord-Holland al dan niet een akkoordverklaring. Het is ook mogelijk dat als vervolgstap een vergunningsprocedure noodzakelijk is.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet