NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer natuur en betere kavelruil in Westdorp

1 dec 2009

Met ondersteuning van de kavelruiladviescommissie Westdorp hebben meer dan 30 ondernemers de afgelopen vier jaar veel gerealiseerd op het gebied van landbouw en natuur in Westdorp en omgeving. De landbouwkundige structuur is verbeterd en er zijn gronden gekocht voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden door heel Nederland. De commissie werd vier jaar geleden door de provincie Drenthe ingesteld om deze doelen te realiseren. Haar taak zit er nu op.

In Westdorp is in totaal 382 ha grond van eigenaar veranderd. Hier waren 31 boeren bij betrokken. Voor de betrokken bedrijven zijn flinke afstandsverkortingen gerealiseerd. Van ÚÚn bedrijf is de huiskavel vergroot van minder dan 1 hectare naar 30 hectare. Daarnaast is 74 ha grond vrijgemaakt ten behoeve van de natuur. Het gebied Mandelanden is geheel vrijgemaakt voor de Ecologische Hoofdstructuur. Ook is ÚÚn agrarisch bedrijf vanuit Overijssel ingeplaatst. Productiebossen met aflopende contracten zijn verwijderd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen.

Gedeputeerde Munniksma: ┐De planmatige kavelruil Westdorp is gestart om ervaring op te doen met een nieuwe werkwijze voor structuurverbetering van de landbouw en realisatie van de EHS. Met het enthousiasme en de gedrevenheid van de kavelruiladviescommissie Westdorp zijn verrassende resultaten geboekt. Bij deze pilot kunnen we dan ook met recht zeggen dat het een succesvolle pilot was, en de ervaringen zullen we zeker gebruiken bij nieuwe projecten die starten onder de vlag van de Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil Drenthe."

De kavelruiladviescommissie Westdorp is een subcommissie van de Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil Drenthe. Het project `planmatige kavelruil Drenthe┐ is in 2005 opgestart in opdracht van de provincie Drenthe. Het is een samenwerkingsverband met LTO Noord, het Kadaster, de terreinbeherende instanties, waterschappen en de Dienst Landelijk Gebied. Met als motto `vrijwillig doch niet vrijblijvend┐ richt dit project zich op boeren in de zogenaamde `witte gebieden┐ in Drenthe (gebieden waar geen landinrichtingscommissies actief zijn). Ondernemers kunnen in de projecten zelf de keuze maken tussen een vrijwillige of verplichte ruiling van gronden. De overheid draagt de kosten van het ruilproces, betaalt de overdrachtskosten en zorgt voor de nieuwe eigendomstoestand.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet