NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Opening ecoduct Beukbergen, Huis ter Heide

11 dec 2009

Op 9 december 2009 is het ecoduct Beukbergen officieel geopend. Kunstenaars van Amerpoort onthulden een informatiepaneel bij het ecoduct en bestuurders van de provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap en de gemeente Zeist gaven hun visie op het belang van het ecoduct en de omgeving.

Het ecoduct Beukbergen ligt over de drukke Amersfoortseweg (N237) bij Huis ter Heide. Deze weg belemmert een vrije doorgang vor dieren. Het nieuwe ecoduct Beukbergen heft deze barrière op en verbindt de bossen van Austerlitz met Lage Vuursche zodra ook het ecoduct over de A28 en het spoorecoduct Op Hees gebouwd zijn (2012).

Netwerk
Het ecoduct Beukbergen maakt deel uit van een serie van vijf grote ecopassages van de provincie Utrecht. Deze ecopassages passen in het netwerk van al eerder gerealiseerde kleinere faunapassages. Ze vormen een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. Met een netwerk van grotere en kleinere ecoducten en faunapassages verbinden we de leefgebieden van zowel planten als dieren met elkaar waardoor we de populaties en de diversiteit in stand kunnen houden. Het ecoduct is gebouwd door de provincie Utrecht in samenwerking met Het Utrechts Landschap, Huize Beukbergen en de gemeente Zeist.

Hart van de Heuvelrug
Het ecoduct maakt deel uit van het programma 'Hart van de Heuvelrug'. In dit programma werken 17 partijen samen aan een duurzame ontwikkeling van het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort. Door het uitruilen van bebouwing en bedrijvigheid voor groen ontstaat een meer aaneengesloten natuurgebied en is op andere plaatsen ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Het ecoduct Beukbergen maakt deel uit van de westlijke corridor van Hart van de Heuvelrug en is een van de vijf ecoducten uit dit programma.

Kunst Amerpoort
Vanwege het bijzondere karakter van een ecoduct is extra zorg besteed aan de vormgeving. Kunstenaars van Amerpoort hebben ervoor gezorgd dat de verkeersdeelnemers ónder het ecoduct kunnen zien wat voor dieren zich boven hun hoofden verplaatsen. De kunstenaars zijn werkzaam bij Jans Pakhuys, onderdeel van Amerpoort, een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht en 't Gooi.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet