NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tijdelijk verbod op jacht en schadebestrijding in Utrecht

11 jan 2010

Wegens de extreme weersomstandigheden hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht besloten de jacht vanaf maandag 11 januari 2010 tijdelijk te verbieden. Ook de schadebestrijding is verboden. De provincie heeft hiertoe besloten, omdat de dieren door de aanhoudende kou kwetsbaar zijn en onnodig dierenleed voorkomen moet worden. Dit besluit heeft betrekking op de gehele provincie Utrecht. De afgelopen dagen is er overlegd met de colleges van de overige provincies, het Faunafonds, de Faunabeheereenheid Utrecht en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (K.N.J.V.).

Daarop besloten Gedeputeerde Staten met ingang van maandag 11 januari 2010 de jacht te sluiten. Ook op de schadebestrijding is een tijdelijk verbod ingesteld: het verstoren en/of doden van de provinciale schadesoorten, als ook de nijlgans en de verwilderde gedomesticeerde gans is tijdelijk niet toegestaan. Hiermee voert de provincie haar beleid uit, dat verwoord is in de Beleidsnota Flora- en faunawet.

Het beheer van reeŽn en het doden van vossen met geweer en kunstlicht valt niet onder het verbod. De jacht op de fazant (haan), houtduif, wilde eend en konijn is normaliter tot 31 januari 2010 mogelijk. Door het extreme weer is dat dus nu tijdelijk verboden. Mocht er voor 31 januari 2010 sprake zijn van een weersverbetering dan zal het besluit opnieuw herzien worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet