NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Paarden Oostvaardersplassen steken ijs over naar Oostvaardersbos

10 jan 2010

Afgelopen nacht heeft een kudde van circa 100 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen de oversteek over het bevroren water gemaakt naar het Oostvaardersbos bij Almere. Nu kan ook het publiek aan de Almeerse kant van natuurgebied Oostvaardersplassen naast de edelherten ook de konikpaarden van heel dichtbij beleven.

Sneeuwduinen
Vanwege de sneeuwduinen die vannacht zijn ontstaan is het voor dieren in de natuur moeilijk om te zien waar de grens ligt tussen vaste grond en bevroren water. In de Oostvaardersplassen betekende dit afgelopen nacht dat 100 paarden het spoor van de edelherten over het ijs hebben geprobeerd te volgen. Doordat een edelhert circa 100 kg minder weegt dan een paard, bleek het ijs voor de grote kudde paarden te zwak, en zijn er een aantal doorheen gezakt. Gelukkig zijn de dieren weer allemaal uit het water gekomen. En paard was echter zo verzwakt dat de boswachters, conform de ethische richtlijnen die voor het gebied gelden, het dier hebben afgeschoten.

Oostvaardersbos
Normaal blijven de dieren in de Oostvaardersplassen zelf, en maken alleen de edelherten de oversteek naar het Oostvaardersbos bij Almere. Dit gebied is toegankelijk voor het publiek, zij mogen op de verharde wegen komen. Dit betekent dat het publiek nu paarden tegen kan komen in een gebied waar men nog geen paarden zag. Boswachters van Staatsbosbeheer roepen de mensen op om de paarden met rust te laten en niet verstoren, dan is er van de dieren niets te vrezen. Men moet namelijk beseffen, dat deze paarden wilde dieren zijn, en niet aan contact met mensen gewend zijn. Echter, in het deel van de Oostvaardersplassen nabij Lelystad, ook bekend als de Driehoek, leven al meer dan 20 jaar paarden in het opengestelde deel. Dit heeft nooit tot problemen geleid.

Conditie
Het feit dat de paarden naar het Oostvaardersbos zijn gegaan heeft niets te maken met de conditie van de dieren. De paarden zijn, even als de edelherten en Heckrunderen in een uitstekende conditie. De reden dat zij de oversteek hebben gemaakt is uitsluitend te wijten aan slecht zichtbare grenzen tussen water en land.

Hoe verder
Voorlopig zal Staatsbosbeheer geen actie ondernemen om de dieren weer terug te sturen de Oostvaardersplassen in. Dit zou betekenen dat de dieren over het ijs gedreven zouden moeten worden. Hierdoor zouden de dieren een zeer groot risico op verwondingen lopen, terwijl ook de draagkracht van het ijs vanwege de sneeuw zeer beperkt is. In het Oostvaardersbos is voor de paarden ruim voldoende dekking en voedsel aanwezig, zodat ook hier bijvoeren niet aan de orde is. Ook aan het publiek wordt dringend gevraagd om de dieren NIET proberen te voeren. Dit is zeer slecht voor de dieren, en vanwege het wilde karakter van de dieren niet zonder risico. Zodra de omstandigheden het toelaten, bekijkt Staatsbosbeheer of de paarden weer terug moeten en hoe.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet