NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer sterfte door strenge winter: bijvoeren tuinvogels helpt

7 jan 2010

De langdurige strenge vorstperiode waar ons land mee te maken heeft, levert voor een aantal vogelsoorten grote problemen op. Nu vorst en sneeuw voor een langere periode aanhouden hebben vogels veel moeite om voedsel te vinden. Het bijvoeren van tuinvogels helpt om hun overlevingskansen te vergroten. Sommige soorten, zoals verschillende watervogels en lijsters, vertrekken naar het warmere zuiden om voedsel te zoeken. Standvogels, zoals ijsvogels, blijven in ons land. Zij zullen ernstig verzwakken of zelfs sterven door het gebrek aan voedsel.

Het is een normaal en natuurlijk verschijnsel dat er in een koude winter meer vogels sterven. Strenge winters waardoor het voedsel langere tijd onbereikbaar is betekent de dood voor veel standvogels, maar in principe beschikken populaties over voldoende veerkracht om hun aantallen na een slecht seizoen weer op peil te krijgen. De beschikbaarheid van leefgebied met voldoende broedgelegenheid, voedsel en veiligheid is daarbij wel een vitale voorwaarde.

Het bijvoeren in de winter helpt tuinvogels om hun overlevingskansen te vergroten. Het kost vogels namelijk veel energie om bij vorst hun lichaamstemperatuur op peil te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten zon tien procent van hun gewicht. Vogels die bijgevoerd worden blijken niet volledig afhankelijk van dit voer te zijn; vogels vertrouwen namelijk niet op één voedselbron. Door vogels s ochtends te voorzien van vers water of ijsschaafsel en voedsel zonder zout (brood, vetbollen, zaad en fruit) zullen meer tuinvogels ongeschonden de winter doorkomen.

Tips voor het voeren van vogels in de winter zijn te vinden op www.vogelbescherming.nl

Op 23 en 24 januari vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Iedereen kan meedoen, een half uur lang de vogels in zijn tuin tellen en het resultaat doorgeven op www.tuinvogeltelling.nl


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet