NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Merel wint vogelzangverkiezing

3 jan 2010

De zang van de merel is mooier dan die van nachtegaal en zanglijster. Het VARA radioprogramma Vroege Vogels maakte de uitslag bekend van de verkiezing van de Vogel Top 100. Na telling van de ruim zevenenzeventigduizend stemmen die zijn uitgebracht, is op 3 januari de hele Top 100 uitgezonden.

TOP 10 van VROEGE VOGELS VOGEL TOP 100
1 Merel 4190
2 Nachtegaal 3331
3 Zanglijster 2548
4 Roodborst 2545
5 Winterkoning 2539
6 Tuinfluiter 2339
7 Bosuil 2108
8 Veldleeuwerik 2089
9 Koolmees 1918
10 Putter 1769


BEKEND MAAKT BEMIND
In de uitzending zei Nico de Haan dat het hem op is gevallen dat de huis- en tuinvogels zo hoog scoren. Vrijwel iedereen in Nederland hoort in het voorjaar de merel. Je hoeft er je slaapkamerraam maar voor open te zetten. Bij zonsopgang en s avonds in de schemering hoor je de merelman luidkeels fluiten. En dat wordt, als je de uitslag ziet erg op prijs gesteld. Zie ook de hoge klassering van winterkoning, roodborst en koolmees.

ZIELEPIETJE WATERHOEN
Vroege Vogels, Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek en Nico de Haans Vogelkijkcentrum maakten een voorselectie van 140 Nederlandse vogels waar op gestemd kon worden. Het paapje haalde met 138 stemmen net de 100e plaats. Het waterhoentje werd benoemd tot zielepietje want die wist de allerminste stemmen binnen te halen: slechts 24.

START VOGELZANGSEIZOEN & AMBASSADEURS
De Vogel Top 100 is de opmaat voor het nieuwe zangseizoen. Als het weer een beetje meewerkt, begint dat vrij snel na de kortste dag en daarom was de Vroege Vogels radio-uitzending van 3 januari 2010 twee uur lang gewijd aan de mooiste en meest opmerkelijke geluiden uit de avifauna. Bekende vogelaars hielden bij Vroege Vogels op radio en TV een pleidooi voor hun favoriete soort, zodat ook gaai (Nico de Haan), boerenzwaluw (Gerda Verburg), roodborst (Pieter van Vollenhoven), hop (Harvey van Diek), winterkoning (Marjolein Bastin), zilvermeeuw (Frits Wester), fitis (Peter van Straaten), kievit (Syb van der Ploeg) en koekoek (Racha Peper) een kans kregen de Vogel Top 100 te halen.

VOGELS FLUITEN
Eigenlijk mag vogelzang geen zang worden genoemd. Vogels hebben geen strottenhoofd. Ze laten de lucht trillen met behulp van membranen. Het is dus beter om te spreken van fluiten. Er bestaan een paar soorten vogelgeluiden: de roep en de zang en dan zijn er ook nog onbedoelde pareltjes, zoals het fluiten van de vleugels van een voorbijvliegende knobbelzwaan. De roep van vogels bestaat uit kortere geluiden die uit maximaal drie elementen of lettergrepen bestaan. Die roep is per situatie verschillend: er bestaan contactroepjes, lokroepjes, vluchtroepjes en bedelroepjes. Bijzonder is de alarmroep: die bestaat uit snel herhaalde stukjes. De zang is het meest gevarieerd en wordt door mensenoren het meest gewaardeerd, maar ook de andere vogelgeluiden strijden mee in deze verkiezing. Vogels zingen vooral voorafgaand en in het begin van de broedtijd. Globaal vanaf het begin van het kalenderjaar tot middenin de zomer.

WAAROM EIGENLIJK?
Het lijkt soms of de vogels zo hun best doen om de mens te plezieren, maar het gefluit is de bekendste vorm van diercommunicatie. Vogels zingen om verschillende redenen. Soortgenoten gebruiken het om elkaar te herkennen en te lokken, of juist te verjagen. Het mannetje van de merel bijvoorbeeld fluit vanaf een hoge plek om aan de dames in de omgeving te laten horen wat voor een goede partner hij kan zijn. En concurrenten wordt tegelijk duidelijk gemaakt dat dit zíjn territorium is.

Het is een project van VARAs Vroege Vogels in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek en Nico de Haans Vogelkijkcentrum.

Vroege Vogels Vogel Top 100
1 Merel 4190
2 Nachtegaal 3331
3 Zanglijster 2548
4 Roodborst 2545
5 Winterkoning 2539
6 Tuinfluiter 2339
7 Bosuil 2108
8 Veldleeuwerik 2089
9 Koolmees 1918
10 Putter 1769
11 Grote Lijster 1697
12 Grutto 1540
13 Fitis 1534
14 Wielewaal 1504
15 Vink 1466
16 Boomklever 1427
17 Heggenmus 1407
18 Zwartkop 1247
19 Boomleeuwerik 1221
20 Koekoek 1163
21 Kievit 1145
22 Groene Specht 1140
23 Bosrietzanger 1100
24 Boerenzwaluw 1018
25 Wulp 973
26 Pimpelmees 960
27 Huismus 924
28 Blauwborst 888
29 Buizerd 874
30 Geelgors 801
31 Grote Bonte Specht 801
32 Gierzwaluw 779
33 Goudvink 769
34 Spreeuw 742
35 Fluiter 722
36 Sijs 677
37 Hop 666
38 Spotvogel 652
39 Roerdomp 612
40 Groenling 603
41 Boompieper 602
42 Tjiftjaf 582
43 Kleine Karekiet 578
44 Scholekster 573
45 Gekraagde Roodstaart 559
46 Grasmus 540
47 Grote Karekiet 474
48 Rietzanger 473
49 Bonte Vliegenvanger 471
50 Zwarte Specht 467
51 Tureluur 463
52 Kneu 456
53 Korhoen 450
54 Kraanvogel 428
55 Oehoe 423
56 IJsvogel 397
57 Steenuil 341
58 Nachtzwaluw 339
59 Turkse Tortel 324
60 Ooievaar 313
61 Goudplevier 282
62 Staartmees 273
63 Baardman 268
64 Houtduif 263
65 Braamsluiper 260
66 Zilvermeeuw 260
67 Sprinkhaanzanger 258
68 Boomvalk 254
69 Dodaars 253
70 Boomkruiper 249
71 Kleine Bonte Specht 247
72 Watersnip 240
73 Raaf 239
74 Huiszwaluw 234
75 Zwarte Roodstaart 221
76 Zwarte Mees 217
77 Eider 205
78 Regenwulp 205
79 Kauw 202
80 Ransuil 199
81 Tapuit 198
82 Kerkuil 196
83 Gaai 185
84 Barmsijs 184
85 Zomertortel 184
86 Appelvink 183
87 Fazant 182
88 Grauwe gans 182
89 Roodborsttapuit 181
90 Snor 181
91 Kleine zwaan 176
92 Rietgors 176
93 Kluut 169
94 Witte kwikstaart 167
95 Kwartel 157
96 Bontbekplevier 156
97 Goudhaan 156
98 Smient 149
99 Cetti's Zanger 142
100 Paapje 138

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet