NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Top bedrijfsleven roept op tot daadkrachtig klimaatbeleid in Nederland

16 dec 2009

Een unieke coalitie van 23 CEO's van Nederlandse topbedrijven en oud-politici vraagt premier Balkenende om klimaatleiderschap. Zij roepen op om nog deze kabinetsperiode krachtige maatregelen te nemen die de CO2-uitstoot effectief aanpakken. De leiders formuleerden actiepunten waarmee Nederland alsnog de klimaatdoelen voor 2020 kan halen.

Zij vinden dat kolencentrales die in Nederland staan in 2025 geen CO2 meer in de lucht mogen blazen. Over tien jaar moeten alle bestaande huizen en gebouwen een derde minder energie gebruiken en moet het verkeer dertig procent minder CO2 uitstoten dan nu.

Tot de ondertekenaars behoren Peter Bakker, Elco Brinkman, Rem Koolhaas, Pieter Winsemius, Ed Nijpels, Piet Moerland, Dick Boer en Ruud Lubbers. Een delegatie van de ondertekenaars overhandigde de oproep op woensdag 16 december aan de premier.

“Convenanten zijn te soft. Het is tijd voor steviger maatregelen”, zei Coen van Oostrom, CEO van OVG Projectontwikkeling. Pieter Winsemius: “Bedrijven vragen het kabinet om verder te gaan dan het nu doet. Dat is nieuw.”

De leiders vinden ook dat het kabinet nog deze regeerperiode moet regelen dat de benodigde twee miljard euro per jaar voor duurzame energie daadwerkelijk beschikbaar komt. Ook vragen zij Balkenende om zichtbare iconen van klimaatbeleid en Nederlands ondernemerschap, zoals windparken op zee, elektrisch vervoer en groen gas.

De leiders gaven Balkenende deze oproep aan de vooravond van zijn vertrek naar de VN-klimaattop in Kopenhagen. Een geloofwaardige internationale opstelling kan niet zonder een geloofwaardig nationaal klimaatbeleid. Ze vragen hem om politieke moed te tonen en deze maatregelen nog deze kabinetsperiode in te voeren.

“Het is nu of nooit. Dit zijn kansen, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor duurzaam ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Laat zien dat een klein land groot kan zijn”, schrijven de ondertekenaars. Als symbool voor de benodigde duurzame daadkracht boden zij Balkenende een groene stropdas aan, die de CEO’s zelf ook droegen.

Premier Balkenende gaf in zijn reactie aan: “Bij de bezuinigingen waar het kabinet nu naar kijkt, willen we niet alleen saneren, maar ook perspectief bieden. Ik ben niet tevreden met een 27e plaats van NL voor klimaatbeleid”.

In een op maandag gepubliceerde internationale ranglijst voor klimaatbeleid stond Nederland op de 27e plaats. Over kolencentrales zei de premier: “Als je kolencentrales hebt, moet je wel CO2 opslaan. Dit is een overgangstechniek, want uiteindelijk moeten we toe naar fundamentele keuzes.”

Het kabinet zal in het voorjaar van 2010 besluiten over extra maatregelen om de klimaatdoelen voor 2020 –die nu niet gehaald worden– alsnog te halen. Tegen deze achtergrond is de oproep van de leiders uit het bedrijfsleven om vergaande maatregelen te nemen een belangrijk signaal.

Download het klimaatstatement van de CEO’s en oud-politici (PDF)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet