NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rood voor Groen: laten of doen?

1 dec 2009

Het lijkt de ultieme een win-winsituatie: bouw huizen op een aantrekkelijke plek en gebruik de winst voor investeringen in het groen. Van dat groen profiteren niet alleen de bewoners van die woningen, maar ook mensen uit een wijdere omgeving. Bovendien zorgt het voor meer natuur.

De praktijk laat echter zien dat dit vaak niet de verwachte winst voor natuur en landschap oplevert. In veel gevallen is er zelfs regelrecht protest van omwonenden of maken natuur- en milieuorganisaties bezwaar tegen de plannen.

Natuur en Milieu wil wonen en werken zoveel mogelijk bundelen in de stedelijke gebieden en tegelijk het open buitengebied ervan vrijwaren. Het moet immers niet zo zijn dat natuur en landschap aan de ene kant worden versterkt, maar tegelijkertijd weer door extra bebouwing worden aangetast. Grote winstpunten van bouwen in en aan steden en dorpen is dat het zorgt voor minder (auto)mobiliteit en een groter draagvlak voor bestaande voorzieningen.

Daarom vinden wij het belangrijk om kritisch naar rood-voor-groen projecten te kijken. Wanneer moet je er wel of juist niet aan beginnen? En als rood-voor-groen een optie is onder welke voorwaarden dan?

Dit zijn vragen die we in het project “Rood voor groen – laten of doen?” hebben gesteld aan onszelf en aan collega’s van andere natuur- en milieuorganisaties. Daarnaast zijn we in debat gegaan met op dit gebied actieve projectontwikkelaars, overheden en koepelorganisaties.

Conclusies
‘Rood-voor-groen’ kan in sommige gevallen leiden tot winst voor natuur en landschap, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze zijn te vinden in een tweetal handreikingen: één bestemd voor natuur- en milieuorganisaties en één voor provinciale en gemeentelijke overheden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet