NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Klimaatneutrale organisatie Flevoland

16 dec 2009

De provincie Flevoland gaat de uitstoot van CO2 door de provinciale organisatie volledig compenseren voor de jaren 2008 t/m 2011. Daarmee wordt de provincie klimaatneutraal. De provincie gaat nauwkeurig in kaart brengen wat ze moet doen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Jaarlijks wordt precies berekend hoeveel die CO2-uitstoot bedraagt.

"Meten is weten," zegt verantwoordelijk gedeputeerde Anne Bliek-de Jong. "De provincie Flevoland heeft een grote ambitie met betrekking tot klimaat en energie: 60% duurzaam opgewekte energie in 2013. Met onze windenergie zijn we een voorbeeld voor anderen."

Bliek: "Prima dat er gepraat wordt in Kopenhagen. Wij gaan ondertussen gewoon actief door op de weg die dit college al langer bewandelt: de feiten en cijfers onder ogen zien, onderkennen dat de reductie van CO2 aan de basis staat van het klimaatprobleem, minder CO2-uitstoten, duurzaamheid promoten en zelf het goede voorbeeld geven. Dat doen we nu opnieuw door als organisatie klimaatneutraal te willen zijn.
En van de zaken waarmee we bezig zijn is dat we in 2015 voor 100% duurzaam willen inkopen.
Ook ligt er nog de motie met de naam 'Trees for Travel' die vraagt om compenserende maatregelen te treffen bij het maken van dienstreizen per vliegtuig en per auto."

De ambitie om klimaatneutraal te zijn gaat verder dan de motie Trees for Travel en het GS-besluit inzake duurzaam inkopen. Met het compenseren van het electriciteitsverbruik, vliegreizen en dienstreizen met de auto wordt al aan de doelstellingen voldaan. Door het gasverbruik, papierverbruik, openbaar vervoer en woon- werkverkeer door de medewerkers ook te compenseren doet de provincie nog een extra inspanning.
Voor het klimaatneutraal worden van de provinciale organisatie is 60.000 euro gereserveerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet