NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijke landen verprutsen momentum Kopenhagen

18 dec 2009

De wereld hoopte op een eerlijk en effectief klimaatakkoord in Kopenhagen, maar kreeg een beschamend slap politiek statement, waarmee de wereld sinds de klimaattop in Bali van twee jaar geleden op hoofdpunten nauwelijks is opgeschoten. Kostbare tijd is daardoor verloren gegaan, waarin het klimaatprobleem alleen maar groter is geworden.

Kopenhagen is verworden tot een schijnvertoning, zegt woordvoerder Willem Verhaak van Milieudefensie vanuit Kopenhagen. Dit is een schoffering van de miljoenen mensen in ontwikkelingslanden die nu al lijden onder klimaatverandering. Als de rijke landen, die verantwoordelijk zijn voor deze mislukking, niet snel stoppen met hun politieke spelletjes, zal Tuvalu nog deze eeuw letterlijk verdrinken. Het hoopvolle momentum in Kopenhagen is verprutst. Dat is onvergeeflijk. Toekomstige generaties zullen hierop met woede en schaamte terugkijken.

Niet alleen de arme landen zijn de dupe, ook Nederland ontkomst niet aan de gevolgen van het broeikaseffect. Het huidige gebrek aan ambitie leidt tot opwarming van de aarde van drie tot vier graden. Willem Verhaak:  Onherroepelijk gevolg hiervan is het afsmelten van de Groenlandse ijskap, wat op termijn een zeespiegelstijging van vijf tot zes meter tot gevolg heeft. Zelfs de beste Nederlandse waterbouwkundigen kunnen daar geen dijken tegenop bouwen.

Houdgreep
Het mislukken van de klimaattop is met name te wijten aan de manier waarop de rijke landen de onderhandelingen in een houdgreep hielden. Ze kwamen niet met serieuze voorstellen voor reducties en klimaatfinanciering, maar vroegen de arme landen, die niet de oorzaak van het probleem zijn, wel om allerlei toezeggingen te doen. Verhaak: De VS, die met een volstrekt ontoereikend reductiedoel kwamen, treft de grootste blaam. De EU had in Kopenhagen haar doelen moeten optrekken naar minimaal dertig procent om de onderhandeling in beweging te krijgen."

Dat de rijke landen landen hun verantwoordelijkheden op deze manier hebben ontdoken, heeft veel kwaad bloed gezet bij de G77 en China. Van de ontoereikende financiele toezeggingen voor een klimaatfonds moet bovendien ook nog blijken of die niet vooral een sigaar uit eigen doos zijn. Willem Verhaak: De rijke industrielanden beseffen onvoldoende dat zij de vervuilers zijn die moeten opdraaien voor de enorme kosten die ontwikkelingslanden oplopen door klimaatverandering. Daardoor is dit helaas het tandeloze akoord geworden waarvoor we al bang waren.

Wereldleiders moeten snel bij zinnen komen en simpelweg doen wat de wetenschap zegt dat nodig is, zegt Verhaak. Deze top is een mislukking, maar bij de pakken neer gaan zitten is geen optie, en dat hoeft ook niet: er zijn zoveel landen, bedrijven, gemeenten, mensen die er wel klaar voor zijn.

Minister Cramer heeft uit Kopenhagen niet kunnen halen wat ze wilde, maar ook in Nederland kan zij nog een hoop werk verzetten om koplopers te ondersteunen. Te beginnen met de invoering van een klimaatwet en de stimulering van duurzame energie. Verhaak: "Laat Cramer haar voornemens om het Nederlands klimaatbeleid aan te scherpen snel in praktijk brengen."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet