NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natura 2000: Kamer kritisch over provinciale plannen

12 februari 2010

In een hectisch overleg debatteerde de Kamercommissie voor LNV op 11 februari met minister Verburg over Natura 2000. Provincies komen er in de beeldvorming niet goed van af en stikstof blijft een groot probleem.

De Tweede Kamer is van links tot rechts kritisch over de provinciale conceptbeheerplannen die in september 2009 aan minister Verburg werden aangeboden. Vooral de afwezigheid van de sociaal- economische paragraaf met een beschrijving van maatschappelijke gevolgen, baart de Kamerleden zorgen. Minister Verburg zal er nogmaals bij de provincies op aandringen dat deze sociaal-economische ambities in de beheerplannen worden opgenomen. De Kamer ziet wel in dat de sociaal-economische paragraaf pas kan worden afgerond als de Programmatische Aanpak voor Stikstof (PAS) gereed is. De maatschappelijke gevolgen van de implementatie van Natura 2000 zijn immers in belangrijke mate afhankelijk van de maatregelen die genomen moeten worden om de stikstofdepositie op de natuurgebieden te verminderen.

Verder is de Kamer kritisch over de voortgang die de minister boekt bij het uitwerken van de PAS. De minister moet hier snelheid mee maken en op korte termijn met voorstellen komen voor maatregelen op nationaal niveau. Ook vindt de Kamer dat alle provincies tempo moeten maken met het uitwerken van provinciaal stikstofbeleid. De minister stuurt de Kamer nog deze week een brief over de implementatie van Natura 2000. Het debat wordt zo snel mogelijk hervat, hoewel dat mogelijk pas 4 maart wordt. Het CDA dringt echter aan op een eerder vervolg; nog voor de gemeenteraadsverkiezingen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet