NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waterbodemsanering van de Dordtse Biesbosch gestart

08 febr 2010

Op maandag 8 februari heeft staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga de waterbodemsanering van de Dordtse Biesbosch gestart. Tot medio 2013 wordt er in totaal 145 hectare waterbodem gesaneerd.

De Dordtse Biesbosch bestaat voor een deel uit grote, middelgrote en kleine kreken inclusief enkele rivierlocaties, met een totaal oppervlak van 300 ha. Van deze 300 ha worden 20 ha niet gesaneerd. Dit betreft de kleine kreken. De waterbodem van een deel van de grote en middelgrote kreken en rivierlocaties (135 ha) hoeft niet te worden gesaneerd. Natuurlijke sedimentatie zorgt tegenwoordig en op termijn voor een voldoende schone toplaag. In totaal wordt 145 hectare daadwerkelijk gesaneerd waarvan 95 hectare door deels ontgraven en afdekken met schone grond en 50 hectare door uitsluitend afdekken met schone grond.

“De sanering van de Biesbosch is er één in een stevige rij waterbouwkundige projecten die ik in deze kabinetsperiode afrond of begin. Daarmee werk ik samen met Rijkswaterstaat en regionale overheden aan de waterveiligheid, aan voldoende en schoon water en aan goed onderhouden vaarwegen en binnenhavens, waarmee we vooruit kunnen”, aldus staatssecretaris Huizinga.

In totaal wordt circa 600.000 m3 verontreinigde waterbodem verwijderd en is circa 700.000 m3 afdekmateriaal benodigd.

Kaderrichtlijn Water
De sanering van de Dordtse Biesbosch vormt een onderdeel van de waterbodemsaneringen van het Benedenrivierengebied en draagt op deze wijze bij aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn Water is in december 2000 van kracht geworden. De Kaderrichtlijn heeft tot doel het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand in alle wateren in 2015.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet