NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geldprijzen voor innovaties voeding en biodiversiteit

12 febr 2010

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) roept startende ondernemers op om voorstellen in te dienen voor innovatieve producten, processen en diensten die bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem en het behoud van de biodiversiteit in Nederland en daarbuiten.

Deze wedstrijd wordt samen met businessplancompetitie New Venture uitgezet. Het ministerie van LNV daagt u uit om als ondernemer een bijdrage te leveren aan een duurzaam voedselsysteem en het behoud van de biodiversiteit in Nederland en daarbuiten.

Biodiversiteit
De biodiversiteit staat onder druk vanwege vervuiling, oppervlakteverlies van natuurgebieden en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen zoals soja, hout en palmolie. De voorstellen moeten een aannemelijk direct verband hebben met het behoud van soorten of ecosystemen. Denk bijvoorbeeld aan alternatieven voor producten of diensten die schade aanrichten aan de biodiversiteit.

Voeding
Verduurzaming van voedselsystemen is nodig. Door de groei van de wereldbevolking zal de consumptie van vlees, vis en andere dierlijke eiwitten toenemen. Dit legt een te grote druk op het ecosysteem. Verder gaat veel voedsel verloren zonder het voor consumptie te gebruiken (naar schatting 3,6 mld. euro per jaar). Consumenten gooien het weg, supermarkten halen het uit de schappen wegens kwaliteitseisen of het wordt verspild bij de productie.

Consumenten willen best goed en verantwoord eten, maar vinden dat vaak (te) ingewikkeld. Hoe kunnen consumenten, zonder dat voorgeschreven wordt welk voedsel zij moeten kopen of eten, door hun omgeving verleid worden tot goed eten?

Het ministerie van LNV is op zoek naar startende ondernemers met oplossingen voor deze maatschappelijke problemen.

De deadline voor het inleveren van een businessplan is 17 mei a.s. Op de website www.newventure.nl/lnv vindt u meer informatie over de onderwerpen biodiversiteit en voeding en over de competitie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet