NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer steunt idee Milieudefensie voor rechtsbijstandsfonds slachtoffers multinationals

11 febr 2010

In de Tweede Kamer bestaat een ruime meerderheid voor het voorstel van Milieudefensie om een rechtsbijstandsfonds in te stellen voor buitenlandse slachtoffers van onverantwoord maatschappelijk ondernemen door Nederlandse bedrijven. Dat bleek vandaag tijdens een debat van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken met Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

Burgers uit andere landen, die zich benadeeld voelen door overtredingen van fundamentele milieu- en mensenrechtennormen door Nederlandse multinationals, zouden een beroep op het fonds moeten kunnen doen voor het aanspannen van rechstzaken tegen Nederlandse bedrijven en hun buitenlandse dochters.

Shell
Het idee van het fonds werd actueel nadat de Haagse rechtbank op 30 december 2009 bepaalde dat vier Nigeriaanse boeren samen met Milieudefensie het dochterbedrijf van Shell in Nigeria voor de Nederlandse rechter mogen dagen vanwege het veroorzaken van olielekkages. Met deze uitspraak stelde de Haagse rechter voor het eerst in de Nederlandse rechtsgeschiedenis vast dat een Nederlandse rechtbank bevoegd is te oordelen over milieuschade die in het buitenland is toegebracht door Nederlandse bedrijven en hun dochterondernemingen.

Tijdens het Kamerdebat van vandaag bleek dat het CDA, de PvdA, de Christenunie, GroenLinks en de SP het idee voor een milieu- en mensenrechtenfonds steunen. De VVD denkt er nog na over na, maar stelde wel dat het voor buitenlanders mogelijk moet zijn om voor de Nederlandse rechter een zaak tegen Nederlandse bedrijven aan te spannen.

Toegangseisen
Ondanks deze ruime kamermeerderheid waren de bewindslieden Heemskerk en Verhagen niet direct enthousiast over het idee. Staatssecretaris Heemskerk verklaarde onder meer bang te zijn dat het fonds een 'aanzuigende werking' zou kunnen hebben. Het voorstel van Milieudefensie kent echter duidelijke toegangseisen, waardoor niet zomaar iedereen een beroep op kan doen op het fonds. Bovendien stelt Milieudefensie voor om in eerste instantie twee miljoen euro in het fonds te stoppen, voor een periode van vijf jaar. Hiermee kan slechts een handjevol rechtszaken worden gefinancierd.

Geert Ritsema: De vrees van de staatssecretaris voor een stortvloed aan rechtszaken als gevolg van de instelling van dit fonds is onterecht. Wij hopen dat hij alsnog tegemoet wil komen aan de wens van de Kamer. Zeker nu blijkt dat er brede politieke steun bestaat voor het idee dat buitenlandse slachtoffers op Nederlandse bodem rechtszaken moeten kunnen voeren tegen Nederlandse bedrijven -zoals bijvoorbeeld de actuele rechtszaak van vier Nigeriaanse boeren en Milieudefensie tegen Shell. 

De voorstellen van Milieudefensie zijn vervat in de notitie Opties voor MVO-regulering bedrijven:
www.milieudefensie.nl/globalisering/publicaties/rapporten/rapport%20Opties%20voor%20MVO_regulering%20bedrijven.pdf

Informatie over de rechtszaak tegen Shell is te vinden op
www.shellrechtszaak.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet