NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stimulans voor verduurzaming aquacultuur

10 febr 2010

Voor een aantal veel gekweekte vissoorten is een duurzaamheidsmaatlat vastgesteld. Met behulp van deze Maatlat Duurzame Aquacultuur stimuleren minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Jacqueline Cramer van Milieu de verduurzaming van de Nederlandse viskweeksector. Zij doen dit door middel van fiscale maatregelen die zijn verbonden aan investeringen in de bouw of verbouwing van viskwekerijen. De ministeries gaven in 2008 opdracht aan SMK (Stichting Milieukeur) om een Maatlat Duurzame Aquacultuur te ontwikkelen.

Doordat een groot aantal visbestanden onder druk staat en door de wereldwijd stijgende vraag van de consument naar vis is de sector op zoek gegaan naar alternatieven voor de traditionele vangst. En daarvan is het kweken van vis, schaal- en schelpdieren (aquacultuur).

Criteria
De criteria van de Maatlat Duurzame Aquacultuur kwamen tot stand op basis van onderzoek uitgevoerd door Imares (Wageningen UR) en met medewerking en inspraak van de Dierenbescherming, Stichting De Noordzee en ondernemers uit de sector en toeleveranciers. Viskwekerijen die het certificaat behalen, komen in aanmerking voor fiscale stimuleringsregelingen van de overheid op het gebied van duurzaamheid en milieu (MIA en Vamil).

Duurzaamheidsthema's
De Maatlat Duurzame Aquacultuur is opgesteld voor de vissoorten van de geslachten Oreochromis (tilapia), Clarias en Heterobranchus (meervalsoorten). De maatlat richt zich op drie duurzaamheidsthema's, namelijk dierenwelzijn- en gezondheid, energie- en watergebruik, en voeders. Hierbij worden aspecten meegenomen als type kweeksysteem, geneesmiddelengebruik, dodingsmethode, gebruik van energie en water, transport van vis, herkomst van voeders en voerverbruik.

Succesvol instrument
De ontwikkeling van de criteria voor viskwekerijen is op eenzelfde wijze aangepakt als voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit is een vergelijkbaar systeem voor veestallen dat zich heeft bewezen als een succesvol instrument. De ministeries van LNV en VROM en SMK beschouwen de invoering van de Maatlat Duurzame Aquacultuur dan ook als een belangrijke stap om milieu en dierwelzijn in de aquacultuur te verbeteren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet