NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Volledige SchadeloosStelling (VSS) eerste resultaat van Verklaring van Roermond

11 febr 2010

In Limburg kan de de eigenaar van agrarische grond die wordt omgezet in natuur, vanaf nu volledige schadeloosstelling tegemoet zien. Daarmee kan hij alle kosten betalen voor verplaatsing van het bedrijf vanuit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) naar elders.

Het Limburgs provinciebestuur gaat dit instrument inzetten bij diverse integrale plattelandsprojecten. De LLTB en de Provincie Limburg zien de Volledige SchadeloosStelling (VSS) als het eerste resultaat van de eind vorig jaar ondertekende Verklaring van Roermond. Kern van deze verklaring is om voldoende productieruimte voor de agrarische sector te behouden en tegelijkertijd de natuur en het landschap verder te ontwikkelen.

Diverse integrale plattelandsprojecten stagneren, omdat een marktconforme vergoeding voor alleen de grond ontoe­reikend is om de eigenaar tot verkoop te bewegen. VSS vergoedt ook bijkomende kosten die nodig zijn om het bedrijf elders voort te zetten zoals tijdelijke inkomstenderving, verhuiskosten en notariskosten. Daarnaast is VSS is ook een middel om te komen tot een versnelling van processen.

De Provincie en de LLTB werken dit voorjaar de overige maatregelen uit de Verklaring van Roermond verder uit. Daarbij staan centraal het beginsel van landbouwcompensatie om de afname van het productiepotentieel te compenseren, het actualiseren, herbegrenzen en versnellen van de EHS, het compenseren van natuur binnen de EHS, structuurmaat­regelen voor verbetering van de landbouw en de inrichting van een Landschapsfonds om meer agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet