NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Achtennegentig miljoen voor veenweidegebied Gouwe Wiericke

10 febr 2010

Acht overheden maken op 12 februari afspraken over het veenweidegebied Gouwe Wiericke. Die gaan onder meer over de aanleg van een natuurzone (de Groene Ruggengraat), stimulering van de landbouw, verbetering van de waterkwaliteit en tegengaan van bodemdaling. In de overeenkomst staan ook afspraken over klimaat, landschap, cultuurhistorie en recreatie. De komende acht jaar wordt 98 miljoen euro in Gouwe Wiericke ge´nvesteerd.

Gouwe Wiericke is een typisch Hollands polderlandschap in het Groene Hart, maar biedt ook ruimte aan natuur en recreatie, bijvoorbeeld in en rond de Reeuwijkse Plassen. Het gebied heeft belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, die behouden moeten blijven. Maar dat gaat niet vanzelf. Er komen veranderingen af op Gouwe Wiericke, waardoor het landschap zal veranderen. De acht overheden in het gebied willen die veranderingen in goede banen leiden. Daarom leggen zij de afspraken vast in het Veenweideconvenant Gouwe Wiericke.

De komende jaren worden deze algemene afspraken vertaald in concrete maatregelen voor de verschillende deelgebieden van Gouwe Wiericke. Op die manier wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van elk gebied.
Het Convenant is tot stand gekomen in overleg met landbouw-, natuur-, milieu- en andere organisaties. Deze maatschappelijke organisaties zijn de komende jaren partner in uitvoering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet