NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe exploitant en nieuwe toekomst voor Fort Vechten

9 febr 2010

Nieuwland wordt de nieuwe exploitant van Fort Vechten. Met een eigen visie gaat Nieuwland de plannen vormgeven om van Fort Vechten het icoon te maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er komt een Waterliniecentrum op het terrein, gebouwen zullen worden gerestaureerd, een gedeelte van het terrein komt eruit te zien zoals dat rond 1880 was en er komen belevingsroutes op het fort. Het fort zal daarmee aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. De huidige huurders en de vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren en rondleidingen geven, kunnen dit in de toekomst blijven doen, heeft Nieuwland aangegeven.

Fort Vechten ligt midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is één van de grootste en fraaiste forten. De ligging en de schoonheid maken het fort geschikt als het icoon van de Waterlinie. De komende jaren wordt er aan gewerkt de historische- en natuurwaarden van het fort voor de toekomst veilig te stellen en voor een breed publiek zichtbaar te maken.
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en gemeente Bunnik hebben gezocht naar een partij die het fort de komende decennia kan exploiteren. Belangrijke punten daarbij zijn bijvoorbeeld de manier waarop de nieuwe exploitant wil omgaan met de bestaande gebruikers en huurders, de wijze waarop het Waterliniecentrum vorm kan krijgen, de aandacht voor flora en fauna op het fort, de mogelijkheden voor bezoekers om er te recreëren en de manier waarop de commerciële exploitatie zal worden aangepakt.

Authentiek
De nieuwe exploitant heeft authenticiteit hoog in het vaandel. “We hebben oog voor de historie en de natuur op het fort. Het welzijn van de vleermuizen (er leven in de winterperiode rond de 115 vleermuizen op het fort) is een belangrijk accent. Ook willen we de geschiedenis op een moderne innovatieve wijze voor het voetlicht brengen. Het Waterliniecentrum, dat een museale functie krijgt, is daarvan een voorbeeld. Dat geldt ook voor het gedeelte van het terrein dat in een strook van 45 tot 90 meter breed, straks in de staat gebracht wordt van rond 1880. Dit betekent dat gebouwen worden gerestaureerd in die oude stijl, dat het strakke grondprofiel wordt hersteld en dat dit gedeelte van het terrein minder begroeid zal zijn”, zegt Ad Punt van Nieuwland.
De interactieve belevingsroutes maken het in de toekomst mogelijk om het fort op allerlei manieren zelf te beleven en ontdekken. Jaarlijks zullen er activiteitenprogramma’s worden ontwikkeld om verschillende groepen bezoekers aan te trekken.

Continuďteit van activiteiten
In 2013 zal het fort in de nieuwe vorm opgeleverd worden. Voor die tijd, rond 2011, zal de nieuwbouw starten (Waterliniecentrum). Nieuwland vindt het belangrijk om de komende jaren te blijven zorgen voor voldoende werkgelegenheid op het fort en continuďteit van de activiteiten. Het fort zal open zijn voor publiek zoals mensen dat al gewend zijn. Ook is het fort te boeken voor evenementen of feesten; evenementen als Kinderfort en het Kersenfestival blijven bestaan.

Werkzaamheden
De ontwikkeling van het fort staat nooit stil: op dit moment wordt gestart met een aantal werkzaamheden. Het gaat om maatregelen om verder verval van gebouwen te voorkomen en een aantal restauratiewerkzaamheden. Dit werk wordt gedaan door Heijmans Restauratiewerken. Ook wordt het leefklimaat voor de vleermuizen in 8 gebouwen verbeterd. De restauratie en herinrichting van de grote feestruimte is in volle gang. Deze wordt eind maart opgeleverd.
Door de huidige beheerder, Stichting Werk aan de Linie, worden bomen en struiken weggehaald die met hun wortels gebouwen beschadigen.

Nieuwland is op dit moment ook al betrokken bij het fort, namelijk als contractpartner van Staatsbosbeheer. Nieuwland werkt nu op het fort als organisatie die onder andere reďntegratieprojecten realiseert en zich bezighoudt met erfgoedontwikkeling. Staatsbosbeheer is eigenaar van het fort. De huidige beheerder is Stichting Werk aan de Linie. De komende jaren blijft de Stichting Werk aan de Linie een rol spelen op het fort, bijvoorbeeld bij de organisatie van evenementen, het onderhoud van de gebouwen en het ecologisch groenbeheer.
Nieuwland heeft communicatiebureau Podium ingezet voor het ontwikkelen en exploiteren van de creatieve en educatieve onderdelen in het Waterliniecentrum, de belevingsroutes en evenementen. Ook zal Podium zorg dragen voor de conceptbewaking van het liniecentrum en de overige nieuw in te richten ruimtes.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet