NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederland start internationaal jaar van de biodiversiteit met oprichting Centrum Biodiversiteit

28 jan 2010

Wereldwijd loopt de biodiversiteit terug. Volgens deskundigen vindt het verlies van plant- en diersoorten, vergeleken met de natuurlijke afname, inmiddels duizend keer zo snel plaats. In het verlengde van de Europese doelstellingen wil Nederland een belangrijke bijdrage leveren om de terugloop van biodiversiteit tegen te gaan.

Vanuit de overtuiging dat biodiversiteit een onmisbare voorwaarde is voor ons leven, en dat internationale samenwerking nodig is, opent minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag het 'Internationaal Jaar van de Biodiversiteit' in Nederland.

Minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) lanceert vandaag het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis. In dit nationale centrum zullen in de nabije toekomst de natuurhistorische collecties die Nederland heeft opgebouwd worden geÔntegreerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoek, zodat de kennis over biodiversiteit verder kan worden ontwikkeld. Op basis daarvan levert Nederland internationaal een kennisbijdrage van belang aan biodiversiteit.

Om de achteruitgang van biodiversiteit wereldwijd tegen te gaan is in 1992 door de Verenigde Naties het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten. Daaraan doen 168 landen actief mee. In 2005 hebben deze landen zich ten doel gesteld om in 2010 voor zover mogelijk een halt toe te roepen aan de snelheid waarmee biodiversiteit verloren gaat. De Europese Unie heeft in navolging daarvan besloten de achteruitgang zelfs geheel te willen stoppen in 2010. Dat doel is niet bereikt. Naar verwachting zullen dit najaar, tijdens de 10e conferentie van het CBD in Nagoya (Japan), nieuwe afspraken worden gemaakt over verdere acties.

Het startsein voor '2010 - Internationaal Jaar van de biodiversiteit' wordt gegeven door minister Gerda Verburg, die tevens de website www.biodiversiteit.nl opent van de Coalitie Biodiversiteit Nederland: "De biodiversiteitscrisis raakt ons in het hart van onze levens. We moeten mondiaal nieuwe bondgenootschappen voor biodiversiteit vormen en er zijn ingrijpende maatregelen en gedragsveranderingen nodig: maatregelen waarmee de wereldvoedselvoorziening, het klimaat en de biodiversiteit geÔntegreerd, dus in samenhang worden aangepakt. En is er gedrag nodig vanuit het besef dat het behoud van biodiversiteit essentieel is voor mensen, de planeet en onze economie. Dan kķnnen we de achteruitgang in biodiversiteit nog stoppen."

Minister Ronald Plasterk lanceert het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis: "De biodiversiteit van nu is ontstaan in 4 miljard jaar, en - hoewel het ongelooflijk lijkt - is ontstaan uit een gemeenschappelijke voorouder. Door nieuwe technologieŽn (zoals grootschalig DNA-onderzoek) kunnen we de hele 'boekhouding' van die evolutie nu herlezen, en die kennis combineren met die uit andere bronnen. Dat is de taak van NCB-Naturalis. De Ä 30 miljoen voor dit Centrum is bestemd voor de uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten en het samenbrengen en ontsluiten van de belangrijkste Nederlandse collecties: de zoŲlogische en botanische collecties van de Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Wageningen Universiteit. Hierdoor ontstaat een collectie die tot de top-5 van de wereld hoort."

Onno Hoes van de Nederlandse Coalitie Biodiversiteit 2010: "Respect voor al het leven op aarde is een ethische kwestie. Daarom moet deze vergeten crisis vanaf 2010 stevig gepositioneerd worden op de maatschappelijke agenda. De Coalitie Biodiversiteit 2010 wil een concrete bijdrage leveren aan de bewustwording, het creŽren van draagvlak, ťn het bieden van handelingsperspectieven aan burgers, bedrijven en overheden voor behoud en versterking van biodiversiteit. Ik roep partijen op zich aan te sluiten bij dit platform en actief te gaan communiceren over biodiversiteit."

Bert Geerken voor NCB Naturalis: "Exacte kennis en vastlegging van soorten vormt een essentiŽle voorwaarde voor onderzoek naar en onderwijs over de eigenschappen, de evolutionaire relaties en de bescherming van planten en dieren. De geplande academische werkplaats is bedoeld om samenwerkende onderzoekers van NCB Naturalis en de universiteiten optimaal te faciliteren, en om economische meerwaarde en publieksinformatie te genereren rond biodiversiteit."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet