NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Record aantal deelnemers bij Nationale Tuinvogeltelling

24 jan 2010.

Nederland telde afgelopen weekend massaal haar tuinvogels. Zondagavond 18.00 uur hadden al meer dan 31.000 vogelliefhebbers hun gegevens doorgegeven. De verwachting is dat dit nog zal oplopen tot ruim 35.000. In totaal werden bijna 1 miljoen vogels geteld. Vorig jaar deden 22.000 mensen mee en die telden gezamenlijk 850.000 vogels. De huismus is de meest getelde soort tijdens de Nationale Tuinvogel Telling, die Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland voor de zevende keer organiseerde.

Evenals voorgaande jaren werd de huismus het meest waargenomen, ondanks het feit dat de huismussenpopulatie de afgelopen 25 jaar is gehalveerd. Dankzij de Tuinvogeltelling kan uit nader onderzoek blijken op welke plaatsen de huismus het juist wel of minder goed doet. Huismussen leven namelijk bijna uitsluitend rondom bebouwing en komen juist veelvuldig in tuinen voor. Ook is het een kolonievogel, zodat je zelden één mus ziet maar meestal een groep. Kijken we naar het aantal tuinen waarin de huismus afgelopen weekend gezien is dan eindigt hij op de zesde plaats. De merel blijkt de meest verspreide tuinvogel te zijn met koolmees en roodborst respectievelijk op de tweede en derde plaats. De laatste jaren wordt een lichte daling van het aantal kool- en pimpelmezen geconstateerd.

Het lijkt erop dat de sneeuwval en vorst van deze winter weinig invloed heeft op de tuinvogels. Wellicht door het feit dat juist tuinvogels binnen de bebouwde kom leven en veelvuldig worden bijgevoerd. Sommige vogels uit het buitengebied zoeken bij streng winterweer juist daarom de stad op. IJsvogels die vorige winter al van de strenge vorst te lijden hadden – zij vangen visjes in open water – krijgen het deze winter opnieuw voor hun kiezen. De exotisch ogende soort werd slechts 85 keer geteld. Vorige winter waren dat er nog 353.

De voorlopige Nationale Tuinvogel Toptien 2010 ziet er als volgt uit (tussen haakjes de stand van 2009):

1. Huismus (1)                      

2. Merel (3)                            

3. Koolmees (2)                    

4. Vink (5)                              

5. Pimpelmees(4)                 

6. Spreeuw (7)

7. Kauw (6)

8. Turkse Tortel (8)

9. Houtduif (9)

10. Roodborst (12)    


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet