NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur en Milieu prikt landbouwmythen door

20 jan 2010

Vandaag start Stichting Natuur en Milieu met het doorprikken van de Nederlandse landbouwmythen. Daarvoor is vandaag de site www.meldmythenanoniem.nl gestart, waarop iedereen mythen over landbouw en voedsel kan melden.

Een groot deel van de bevolking wil een landbouw die gezond en duurzaam voedsel produceert. Om dit te bereiken zal de landbouwsector de komende jaren flink aan de slag moeten. Politieke leiders en landbouwvoormannen verschuilen zich te vaak achter hardnekkige mythen om verduurzaming tegen te gaan.

Natuur en Milieu wil dat de discussie over landbouw en voedselproductie gevoerd wordt op basis van feiten en wil deze mythen doorprikken. Zo klopt het niet dat de Nederlandse landbouw een motor is van de economie. De primaire landbouw is een relatief kleine sector met een aandeel van slechts 2 procent van het Bruto Nationaal Product, terwijl het wel leidt tot grote maatschappelijke kosten, die worden geschat op zo’n 2 miljard euro.

De komende tijd houdt Natuur en Milieu het landbouwdebat nauwlettend in de gaten en signaleert het mythen die de feiten vertroebelen. We roepen iedereen op om voorbeelden aan te geven waarbij feiten worden verdraaid ten gunste van de huidige landbouwpraktijk. Daarvoor lanceren we de website www.meldmythenanoniem.nl. Alle reacties op de site zullen we later dit jaar aanbieden aan de Tweede Kamer. Overigens is het niet verplicht om anoniem te reageren. Naast deze site is de brochure 'Wat de boer niet kent' uitgekomen, die alvast vijf hardnekkige mythen weerlegt.

Schoon, eerlijk en waardevol
Natuur en Milieu maakt zich sterk voor een duurzame landbouw. Een kansrijke, economisch gezonde sector zonder verspilling en vervuiling, die het klimaat, de biodiversiteit en het landschap niet aantast. In de brochure 'Schoon, eerlijk en waardevol' laten we zien hoe we dat toekomstbeeld kunnen realiseren, welke obstakels er in de weg liggen en hoe we die uit de weg kunnen ruimen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet