NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start

4 maart 2010

Op 1 maart is de tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland gestart. Provincies en gemeenten kunnen hierin inspirerende en vernieuwende projecten aandragen die Nederland mooier maken. Minister Huizinga van VROM stelt hiervoor in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar.

Provincies en gemeenten hebben vaak nog te weinig oog hebben om binnen steden en langs de bestaande infrastructuur de omgeving aantrekkelijk te maken. Minister Huizinga: “Met deze prijs wil ik overheden stimuleren om juist met innovatie oplossingen te komen om Nederland juist op deze plekken mooier te maken”. De tweede tender van de Innovatieregeling Mooi Nederland is vooral gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving.

Innovatieregeling Mooi Nederland
De tweede tender van de Innovatieregeling loopt van 1 maart tot 1 juni 2010. Na de zomer van 2010 wordt bekendgemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De commissie let daarbij op de volgende criteria:
* bijdrage van het project aan een Mooi Nederland
* innovatie
* samenwerking
* snelheid
* doelmatigheid
* Groen prikkeldraad

Bij de eerste tender van de Innovatieregeling in 2009 werden 224 projecten ingediend. Daarvan hebben er 26 (pdf) een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk. De projecten die werden gehonoreerd lopen sterk uiteen: van de terugkeer van het buurtschap (Midden-Delfland), het aanleggen van ‘groen prikkeldraad’ in de Betuwe (Rijssen) tot het ontwikkelen van een virtueel spel dat bestuurlijke beslissingen rond regionale bedrijventerreinen inzichtelijk maakt (Gooi- en Vechtstreek).

Overheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers (inschrijving bij Kamer van Koophandel is vereist) die op een nieuwe manier vorm geven aan een mooi Nederland, maken kans op een financiële bijdrage.

Meer informatie over informatiebijeenkomsten, thema’s en planning van de tweede ronde van de Innovatieregeling Mooi Nederland vindt u op www.vrom.nl/IPMooinederland

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet