NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Internetportaal voor ruimtelijke plannen

3 maart 2010

Zo’n vijftig belangstellenden woonden maandag 15 februari de lancering van het internetportaal voor ruimtelijke plannen van Zuid-Holland bij. Het portaal, sinds januari 2010 operationeel, geeft de mogelijkheid nieuwe ruimtelijke plannen interactief te raadplegen en te doorzoeken.

Gedeputeerde Govert Veldhuijzen vertelde wat het internetportaal ruimtelijke plannen te bieden heeft. Voor burgers en professionals is al het provinciale ruimtelijke beleid nu via het portaal met een klik op de kaart toegankelijk. Via kaart of tekst kun je zoeken. Bestanden zijn te downloaden, zodat gebruikers er analyses op los kunnen laten. En het portaal biedt mogelijkheden om later ook andere provinciale plannen op te nemen, zoals het Waterplan en het Verkeers- en vervoersplan.

“Digitalisering is bij uitstek een manier om gegevens voor iedereen vindbaar, zichtbaar en toegankelijk te maken,“ zo hield Veldhuijzen zijn gehoor voor. “De juiste informatie, op het juiste moment beschikbaar, is van cruciaal belang bij sturing op ruimtelijke onderwerpen. Neem bijvoorbeeld de verbinding tussen stad en land. Een uitdaging waarbij veel verschillende belangen aan bod komen en waar we niet de goede discussie voeren als onze gegevens niet kloppen.”

De projectleiders Stijn de Keijzer en Frans van der Lecq presenteerden daarna het systeem en belichtten de weg ernaar toe. “Vergelijk het maar met een passie die je deelt, zoals in ons geval wielrennen,” vertelden ze. “Je moet wel eens omrijden, soms heb je een lekke band of tegenwind. De klim kan steil zijn, maar als je elkaar steeds stimuleert en die top voor ogen houdt, kom je er zeker. Een goede ploeg die hard met je meewerkt is daarbij onmisbaar.”

De demonstratie van het internetportaal op de digitale tekentafel met een drankje in de hand, leverde een geanimeerde discussie op over de mogelijkheden voor digitaal werken.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op onze webpagina over de digitale aspecten Wet ruimtelijke ordening.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet