NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Van Bijsterveldt: subsidie voor ‘groene’ monumenten

3 maart 2010

Staatssecretaris Van Bijsterveldt maakt het eigenaren van zogeheten ‘groene’ monumenten mogelijk subsidie te krijgen voor de instandhouding van hun bezit.

Het is voor het eerst dat er geld beschikbaar komt voor tuinen en parken van monumentale buitenplaatsen, villa’s en kloosters, en voor stadsparken en begraafplaatsen.

Om de groene monumenten ook onder de bestaande instandhoudingsregeling te laten vallen, voegt Van Bijsterveldt 4 miljoen euro toe aan deze pot. Het extra geld komt bovenop de 47 miljoen euro die al beschikbaar was. Tot dusver was dit geld alleen voor ‘rode’ - gebouwde – monumenten. Het nieuwe bedrag – 51 miljoen - wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Eigenaren van groene monumenten die ook in aanmerking willen komen voor een subsidie moeten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een instandhoudingsplan voor zes jaar indienen. Ze kunnen 40 tot 60 procent van de kosten vergoed krijgen, voor het overige draaien ze zelf op. Aanvragen kunnen vanaf 1 april worden ingediend.

Er zijn ongeveer 1300 groene monumenten in Nederland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet