NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Elf miljoen voor opruimen kassen Hof van Delfland

4 maart 2010

Het rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland stellen samen elf miljoen euro ter beschikking voor het opruimen van een deel van de verspreid liggende kassen in Midden-Delfland. Op 1 maart hebben gedeputeerde J.L. Evertse van Zuid-Holland en wethouder Chr. van der Kamp van Midden-Delfland een uitvoerings-overeenkomst getekend.

Dit is een van de eerste successen van het samenwerkingsverband Hof van Delfland. De zestien overheidspartijen die de Hof van Delflandraad vormen, werken samen aan het verbeteren van het landschap en het versterken van de relatie tussen stad en land.

In het gebied ligt nog ongeveer 50 hectare verspreid, niet duurzaam glas. Deze kassen belemmeren de weidse uitzichten die juist zo typerend zijn voor dit open agrarische oer-Hollandse cultuurlandschap. Daarom is het opruimen van verspreid liggende kassen een van de prioriteiten van Hof van Delfland. Na het verwijderen van de kassen wordt de grond weer 'teruggegeven' aan de melkveehouderij.

Maatschappelijke en economische overwegingen spelen ook een rol bij het opruimen van de kassen. De glastuinbouwbedrijven kunnen in dit gebied niet uitbreiden en hebben daarom een beperkt toekomstperspectief. De tuinders worden in staat gesteld eventueel ergens anders een nieuw bedrijf te beginnen.

Opruimen van kassen in Midden-Delfland is voor het rijk zo belangrijk dat het vijf miljoen euro heeft bijgedragen aan het project. Ook voor de provincie en de gemeente Midden-Delfland heeft opruimen van kassen prioriteit. Daarom heeft de provincie vijf miljoen euro bijgedragen en legt de gemeente Midden-Delfland er zelf een bijdrage van één miljoen euro bij.

De Hof van Delfland heeft betrekking op de gehele metropoolregio Rotterdam - Den Haag: het gebied tussen het Westland, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Zestien partijen werken samen om het kerngebied open en groen te houden en de kwaliteiten ervan te vergroten. Daarbij is het van belang om de verbindingen tussen stad en landschap te verbeteren en versterken. De Hof van Delfland moet uiteindelijk een mooi, vitaal en verbonden metropolitaan landschap worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet