NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese landbouw- en visserijsubsidies 2009 vanaf 1 april op internet

3 maart 2010

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakt op 1 april 2010 de subsidies openbaar die Nederland op basis van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Gemeenschappelijk Visserijbeleid heeft gegeven.

Het gaat om subsidiegegevens over de periode van 16 oktober 2008 tot en met 15 oktober 2009. Deze periode is het boekjaar 2009.

Verburg maakt de gegevens openbaar door middel van een database met zoekfuncties op de website van het ministerie. Het besluit tot openbaarmaking is op 3 maart in de Staatscourant gepubliceerd.

Het is de vijfde keer dat het ministerie van LNV de Europese subsidiegegevens openbaar maakt. Sinds 2008 is dit verplicht voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Zie voor het besluit tot openbaarmaking van subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2009 www.officielebekendmakingen.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet