NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Huidige zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta uit de tijd

19 februari 2010

De voorzitter van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta (bestaande uit onder andere de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid Holland) is positief over de gister uitgebrachte case study van het Wereld Natuur Fonds. Uit dat onderzoek blijkt dat water meer en meer een schaars en kostbaar goed is. En wordt de conclusie getrokken dat we ons water anders en slimmer moeten beheren om onze zoetwatervoorziening de komende eeuwen op peil te houden. Voorzitter van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta, Lenie Dwarshuis, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, onderschrijft deze woorden: Ons waterbeheer moet slimmer maar mag nooit ten koste gaan van de waterveiligheid en de noodzakelijke zoetwatervoorziening. Uitgangspunt is en blijft een veilige delta met voldoende zoet water, maar we moeten openstaan voor veranderingen.

Dwarshuis is blij met de steun van het Wereld Natuur Fonds. De Zuidwestelijke Delta is inderdaad erg afhankelijk van voldoende zoet water. Belangrijke economieŽn zoals landbouw, glastuinbouw en industrie zoals de wereldhaven Rotterdam kunnen niet zonder voldoende zoet water. Maar ook willen de inwoners van de Zuidwestelijke Delta goed drinkwater. Ondertussen ziet de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta dat de natuur en waterkwaliteit achteruit gaat. De Deltawerken hebben het land veilig gemaakt maar de schaduwkanten hiervan worden steeds manifester. Deze achteruitgang van natuur en waterkwaliteit heeft invloed op de economie van het gebied. Dat we iets moeten doen, beseft de Stuurgroep maar al te goed. Daarom hebben de bestuurders uit de Zuidwestelijke Delta afgelopen juli een zoetwateradvies uitgebracht aan staatssecretaris Huizinga.

Aanleiding voor het advies is een tekort aan zoet water dat in de regio ontstaat als het Volkerak-Zoommeer zout wordt. Verzilting met enig getij, eb en vloed, is noodzakelijk om de blauwalgenproblematiek in het Volkerak-Zoommeer op te lossen. De stuurgroep adviseert een combinatie van maatregelen: zoet water van elders (Biesbosch, Brabantse Wal) aanvoeren, zorgen dat het zoute water zo weinig mogelijk uit het zoute Krammer-Volkerak lekt, de zoutindringing in de Rijnmond beperken, maar ook innovatief besparen op het gebruik van zoet water en het vergroten van efficiŽnt zoetwatergebruik.

Lenie Dwarshuis: Ik nodig het Wereld Natuur Fonds van harte uit om actief mee te doen aan de discussie over oplossingen voor de zoetwaterproblematiek.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet