NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanvragen Waddenfonds weer mogelijk

19 febr 2010

Organisaties en particulieren kunnen weer een beroep doen op het Waddenfonds. De provincie Noord-Holland zet met het Waddenfonds 2010-2014 in op behoud en ontwikkeling van de natuur en landschap en op het stimuleren van duurzame economie en duurzame energie.

Noord-Hollandse projecten die gehonoreerd worden met een subsidie vanuit het Waddenfonds worden door de provincie ook gedeeltelijk gefinancierd.

Indieningstermijn
Van 22 maart tot en met 29 april kunnen projectvoorstellen voor de derde tender Waddenfonds bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG) worden ingediend. De regiocommissie waarin gedeputeerde Rob Meerhof van de provincie Noord-Holland plaatsneemt, adviseert de minister over de ingediende projecten. Voor deze tender is een bedrag van € 33 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 1 miljoen voor projecten met een subsidiabel bedrag kleiner dan € 200.000,-

Informatiebijeenkomst
Op 12 maart 2010 is er voor het Noord-Hollandse deel van de Wadden een informatiebijeenkomst voor potentiële indieners van projecten. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 – 18.00 uur in Studio 62, Willemsoord te Den Helder. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de openstelling. Projectvoorbeelden op het gebied van duurzame energie, natuur/recreatie en duurzame visserij worden dan toegelicht.

Het nieuwe Uitvoeringsplan brengt meer focus in de besteding van de gelden uit het Waddenfonds. Alleen projectvoorstellen die daar goed in passen, worden gehonoreerd. De voorwaarden waar projectvoorstellen aan moeten voldoen zijn te vinden bij www.minvrom.nl/waddenzee.

Meer informatie: www.waddenzee.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet