NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Huizinga en De Jager stellen Regeling groenprojecten 2010 open

29 maart 2010

Ministers Tineke Huizinga van VROM en Jan Kees de Jager van FinanciŽn hebben vandaag de nieuwe Regeling groenprojecten 2010 gepubliceerd, die met ingang van morgen wordt opengesteld. Dit is een goedkope leenfaciliteit voor projecten die goed zijn voor natuur en milieu. Via de regeling kunnen projecten een groenverklaring krijgen, waarmee ze in aanmerking komen voor een lening met een lage rente.

Het gaat om projecten die uiteenlopen van behoud van natuur, bos en landschap tot duurzame energieopwekking, schone binnenvaartschepen, herstructurering van bedrijventerreinen, viskwekerijen en duurzame utiliteits- en woningbouw. Ook particuliere woningbezitters die hun huis verbeteren of duurzame energiebronnen gebruiken, kunnen gemakkelijker een groene lening of hypotheek krijgen.

De Regeling groenprojecten 2010 sluit aan op de fiscale regeling voor maatschappelijke beleggingen, die particulieren een belastingvoordeel biedt als zij ďGroen BeleggenĒ via een groenfonds of groenbank. Sinds 1995 hebben ruim 235.000 beleggers op deze manier 7 miljard euro in groene projecten geÔnvesteerd. De nieuwe regeling speelt in op de laatste ontwikkelingen op milieugebied. Zo vallen nu ook projecten die schone technologie in de transportsector stimuleren onder de regeling, zoals duurzame en energiezuinige binnenvaartschepen. Daarnaast zijn de eisen voor duurzaam bouwen en verbouwen vereenvoudigd. Hiermee wil het kabinet energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen in de bouw stimuleren.

De Regeling groenprojecten 2010 is een gezamenlijke regeling van de ministeries van FinanciŽn en VROM in samenwerking met de ministeries van LNV en V&W. Deze regeling vervangt de Regeling groenprojecten 2005.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet