NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waddengebied moet toeristische eenheid worden

1 april 2010

"Geef mensen de kans om de echte natuur van de Wadden mee te maken. Dat is iets heel anders dan de 'gluurnatuur' die natuurorganisaties bieden. Bovendien heeft dat economische spin-off, want het kan mensen laten zien dat duurzame visserij niks nieuws is in het gebied. Nieuws zou het pas zijn als die duurzame visserij verdwijnt! Die kennis laat mensen op een unieke manier de waarde van het gebied letterlijk proeven." Zo luidde het hartstochtelijke pleidooi van visserijonderneemster Barbara Rodenburg tijdens de conferentie over recreatie en toerisme in het Waddengebied, die de Raad voor de Wadden organiseerde in de Groninger Der Aa-kerk.

Groot denken, innovatief ondernemen
Ruim 170 ondernemers, beleidsmensen en bestuurders discussieerden er een dag lang over de kansen voor een samenhangende, krachtige ontwikkeling van het Waddengebied. Bijzonder was de aandacht voor het gebied langs de vastelandkust. De Groningse Commissaris der Koningin Max van den Berg en burgemeester van Schiermonnikoog Bert Swart, braken al vroeg in de ochtend een lans voor hechte samenwerking en wederzijdse versterking tussen de eilanden en het vaste land. Want wie kansrijk wil ontwikkelen moet niet alleen actief en innovatief ondernemen, maar ook actief de samenwerking met andere zoeken. De spanning tussen de wens tot behoud en de noodzaak tot ontwikkeling moet daarbij niet als belemmering maar juist als een kans worden gezien. Groot denken is belangrijk, stelde Van den Berg, niet alleen in de omvang van het gebied, maar ook als het gaat om de ontwikkeling van arrangementen. Beide bestuurders benadrukten daarbij het belang van de ruimtelijke ordening als ontwikkelingsinstrument en toetsingskader.

Een ander perspectief op innovatief ondernemen werd geboden door lector Ruimtelijke Transformatie Jos Bosman. Hij vroeg meer aandacht voor ontwerp en design ter versterking van toeristische concepten.

Werelderfgoedstatus te weinig benut
Ook de Werelderfgoedstatus van het gebied moet veel beter worden benut. Dat betoogde bijvoorbeeld Dirk Nijdam, directeur van het Groninger Marketingbureau. Om die urgentie nog te versterken prezen anderen die status als de Nobelprijs onder de natuurgebieden. De congresgangers deelden de opvatting dat die verworven status door ondernemers en overheden nog onvoldoende wordt benut. Het leidde tijdens de dag tot een breed gedragen oproep om de marketingkrachten in Fryslân, Groningen en het Waddengebied te bundelen. Max van den Berg opperde dat het Groninger Marketingbureau het initiatief daarvoor zou kunnen nemen. Hiermee werd ook invulling gegeven de wens van de voorzitter van de Raad voor de Wadden, Margreeth de Boer, om gezamenlijk de uitvoering van plannen op te pakken.

Werken aan een eenduidige visie
Gedurende de dag is verschillende malen benadrukt dat de huidige versnippering in organisaties, doelen en belangen het waddengebied eerder hindert dan steunt. Het is belangrijk om een focus te kiezen. In een kritische beschouwing over identiteit benadrukte professor Ashworth dat de ontwikkeling van een eenduidige visie zeer nodig is. Wat willen we versterken, waar en waarom. Het antwoord op die vragen kan bijdragen aan een sterk en duurzaam gebied, waarin het gebruik niet strijdig is met de kenmerkende natuur- en cultuurhistorische waarden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet