NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Opnieuw stimulering niet-kerende grondbewerking op Limburgse hellingen

1 april 2010

Ook dit jaar – van 6 april tot en met 14 mei - stelt de Provincie Limburg een stimuleringsregeling open voor agrarische ondernemers in Zuid-Limburg die niet-kerende grondbewerking toepassen als maatregel in de strijd tegen erosie. Het gaat om een premie van € 50,-- per hectare per jaar voor agrarisch bouwland voor agrariërs die niet ploegen en na de oogst een bodembedekker inzaaien.
Niet-kerende grondbewerking wil zeggen dat de grond losgetrokken en bewerkt wordt zonder de grond ‘om te keren’.

Financiering vindt plaats door het Waterschap Roer en Overmaas (WRO) en de Provincie Limburg en past volledig binnen het in december 2008 overeengekomen convenant tussen WRO, LLTB en Provincie Limburg.

De Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV zal de subsidieregeling namens de Provincie uitvoeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet