NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voorfinancieringsfonds levert impuls voor realisatie natuur

25 maart 2010

Particulier natuurbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de tijdige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Provincie Limburg stimuleert die aanpak, maar toch blijft de realisatie van particulier beheer sterk achter bij de doelstelling. Initiatiefnemers die (bijvoorbeeld vanwege een compensatieverplichting voor een bouwproject) natuur willen realiseren, ervaren knelpunten bij het (voor)financieren en de aankoop van gronden waar EHS kan worden gerealiseerd. Zodoende kunnen deze particulieren hun plan niet voortvarend uitvoeren.

Om deze frictie op te lossen en de realisatie van EHS te bevorderen heeft de Provincie een voorfinancieringsfaciliteit ontwikkeld. Particulieren kunnen langs deze weg aanzienlijk sneller en méér EHS-oppervlakte ontwikkelen. De voor-financieringsmogelijkheid heeft de vorm van een lening tegen een 'groene' rente, circa 2% lager dan de marktrente. Het geld wordt betaald uit een fonds waarin de Provincie en het Nationaal Groenfonds samen geld storten. Het fonds heeft een zogeheten revolverend karakter. Dat wil zeggen dat de in het fonds (met rente) teruggestorte bedragen opnieuw worden uitgeleend voor een volgend project. De voorgeschoten financiering wordt terugbetaald wanneer de initiatiefnemer subsidie krijgt toegewezen (vaak een proces van enkele jaren). De vernieuwde subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer' (SKNL, ook wel 'subsidie functieverandering' genoemd) zal voor de belangrijkste tegemoetkoming gaan zorgen.

Passend bij de uitgangspunten van de 'Verklaring van Roermond', wordt EHS-realisatie gekoppeld aan instrumenten als vrijwillige kavelruil. Daardoor wordt niet alleen natuur gerealiseerd maar ook gewerkt aan versterking van de agrarische structuur. Zo levert de prioriteit voor de realisatie van EHS als gewenst spin-off effect gebiedsontwikkeling op met een integraal karakter: gelijktijdig kunnen doelen op het gebied van water, milieu en recreatie worden bediend.

Het revolverend fonds is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en het Nationaal Groenfonds. Het beoog­de fondstotaal is € 15 miljoen, waarvan de provinciale inbreng € 7,5 miljoen is. De Provincie stort dit bedrag over een periode van drie opeenvolgende jaren, dus € 2,5 miljoen per jaar. Voor het Nationaal Groenfonds is deze financierings-vorm niet nieuw. In andere provincies heeft het fonds ervaring opgedaan met gelijksoortige arrangementen. Met het te vormen fondsbudget kan jaarlijks ongeveer 100 ha worden voorgefinancierd. Er zijn al enkele projecten aan­gemeld om van deze nieuwe faciliteit gebruik te maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet