NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurnetwerk Noord-Holland aangepast: aanleg beter, sneller en goedkoper

23 maart 2010

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 23 maart de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (EHS) aangepast. Hierdoor kan de provincie dit natuurnetwerk sneller, goedkoper en met een betere natuurkwaliteit aanleggen.

In totaal wordt ongeveer 1.000 hectare verlegd. Op verschillende plekken in de provincie worden gebieden uit de EHS gehaald. De belangrijkste toevoegingen aan de EHS vinden plaats bij het toekomstige Wieringerrandmeer, de Horstermeerpolder en de binnenduinrand in de Kop van Noord-Holland. De besparing is ruim 28 miljoen. Op 5 juli nemen Provinciale Staten een definitief besluit.

Ecologische hoofdstructuur
In Noord-Holland zorgt de provincie voor de aanleg van een netwerk van natuurgebieden: de ecologische hoofdstructuur. Het ministerie van LNV wil het landelijke netwerk in 2018 gereed hebben. Nadat in 1990 bleek dat de biodiversiteit (verscheidenheid van dier- en plantsoorten) afnam, werden in heel Nederland beschermde natuurgebieden aangewezen. Door deze natuurgebieden te verbinden krijgen dieren een groter leefgebied, kunnen ze gemakkelijker voedsel vinden en beter soortgenoten ontmoeten. Dit moet voorkomen dat dier- en plantensoorten verder afnemen. Het natuurnetwerk van Noord-Holland wordt bijna 56.000 hectare groot. Dat is bijna 20% van het oppervlak van de provincie.

Herbegrenzen
De provincie Noord-Holland constateerde enkele jaren geleden dat het tempo van de aanleg en inrichting van natuurgebieden voor de EHS te laag was. Daarom heeft de provincie een aantal dure of ecologisch oninteressante stukken uit het netwerk geschrapt. Daarvoor in de plaats zijn gebieden in de EHS opgenomen met hoge natuurkwaliteit die snel, en relatief goedkoop kunnen worden gerealiseerd. Om kosten te besparen is gezocht naar combinaties met andere functies, zoals waterberging.

Geen negatief effect op landbouw
Onderzoeksbureaus Alterra en LEI onderzochten wat de effecten van de herbegrenzing zijn voor de natuur en de landbouw. Alterra constateerde dat EHS met de herbegrenzing ecologisch waardevoller wordt. LEI constateerde dat het effect voor de landbouwsector niet negatief is.

Positief effect op EHS
De herbegrenzing heeft een positief effect op de uitvoering van de EHS. Of de EHS uiteindelijk in 2018 gereed is, hangt af van meerdere factoren. Belangrijk hierbij is de vraag hoeveel budget het Rijk de komende jaren ter beschikking stelt.

Meer informatie
Het uitgebreide rapport vindt u op de website van de provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet