NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe regeling voor landschapsontwikkelingsplannen

23 maart 2010

Gemeenten kunnen van 1 april tot 1 juni 2010 een beroep doen op de vernieuwde regeling voor landschapsontwikkelingsplannen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt hier 1,8 miljoen euro voor beschikbaar. Gemeenten kunnen individueel of in samenwerkingsverband een subsidieaanvraag indienen.

In de nieuwe regeling ligt het accent meer op de uitvoering van de plannen, uit evaluatie is gebleken dat dit de effectiviteit van de regeling vergroot. Gemeenten krijgen meer vrijheid om de rijksbijdrage voor de landschapsontwikkelingsplannen naar eigen inzicht te besteden Bijvoorbeeld voor het aanleggen fiets-, wandel- en natuurroutes.

De nieuwe regeling moet ook zorgen voor vermindering van verantwoordingslasten, de financiŽle afhandeling gaat sneller en gemakkelijker. Landschapsontwikkelingsplannen zijn een belangrijke stimulans voor de daadwerkelijke uitvoering van het landschapsbeleid op lokaal niveau.

Agenda Landschap
De regeling voor landschapsontwikkelingsplannen komt voort uit de Agenda Landschap. Hierin is het landschapsbeleid van de rijksoverheid in vastgesteld. Landschapsontwikkelingsplannen zijn een belangrijk instrument om dit beleid ook op het gemeentelijk niveau te laten doorwerken. De aanpak verloopt langs drie sporen: zorgvuldig omgaan met de ruimte, het betrekken van burgers en bedrijven en het zorgen voor een duurzame financiering van het landschap.

De nieuwe regeling landschapsontwikkelingsplan vindt u op www.hetlnvloket.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet