NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste Kamer steunt invoering Wabo

23 maart 2010

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Invoeringswet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Met deze goedkeuring kan de Wabo ingaan per 1 juli. De Invoeringswet is technisch van aard en regelt onder meer het overgangsrecht en de wijziging van bestaande wetten die opgaan in de Wabo. De Wabo levert een lastenverlichting op van ruim 130 miljoen euro voor bedrijven en burgers.
Minister Huizinga van VROM ziet de invoering als een belangrijke stap in de vermindering van de regeldruk en de verbetering van de dienstverlening aan de ondernemende burger. “Burgers en bedrijfsleven krijgen voor een verbouwing vaak te maken met verschillende vergunningen. Deze moeten ze aanvragen bij verschillende overheidsinstantie, wat veel tijd en geld kost. Dat behoort nu tot de verleden tijd”.

Eén omgevingsvergunning
Wie bijvoorbeeld een huis, fabriek of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu. Met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders. Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.

ICT
Sinds januari 2010 is voor gemeenten en provincies de oefenversie van Omgevingsloket online operationeel. Alle gemeenten en provincies zijn daar inmiddels op aangesloten en hebben proef kunnend draaien met het systeem. Tijdens de testfase zijn een aantal verbeterpunt aan het licht gekomen. Medio april verschijnt een versie van het Omgevingsloket waarin alle verbeterpunten zijn meegenomen. Ook worden er afspraken gemaakt over het beheer van het Omgevingsloket en de ondersteuning tijdens de implementatie. "Als de ICT naar behoren werkt, kan de Wabo per 1 juli worden ingevoerd", aldus minister Huizinga.

Lastenverlichting
De nieuwe wet heeft veel voordelen. Zo zorgt de Wabo voor een betere en snellere dienstverlening vanuit gemeenten richting burger en bedrijven. Door integrale vergunningverlening en handhaving ontstaat een efficiëntere manier van werken. Daarnaast levert de omgevingsvergunning een flinke besparing op. De totale administratieve lasten komen op ruim 105,5 miljoen euro per jaar voor bedrijven en ruim 26,5 miljoen euro en 18.000 uur aan tijdsbesteding per jaar voor burgers. De invoering van de Wabo vormt het sluitstuk van een programma dat de afgelopen 3 jaar voor 400 miljoen euro lastenverlichting realiseert.

Achtergrond
Het aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Bedrijven en gemeenten vinden de regels niet altijd duidelijk en lastig uit te voeren. Verder worden gemeenten en provincies geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het ministerie van VROM wil zorgen dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet