NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming Nederland start project Weidevogelboerderijen

23 maart 2010

Meer dan de helft van alle Europese grutto's en scholeksters broedt in Nederland. Maar door de veranderingen in de landbouw en toegenomen predatie hebben de weidevogels het moeilijk. Weidevogels zijn voor Vogelbescherming dan ook een belangrijk speerpunt van beleid.

Vogelbescherming heeft mee-ontwikkeld aan de Subsidieregeling Natuur en Landschap die per 1 januari van start ging en verwacht er veel van; maar we willen er nog een schep bovenop doen. SNL-contracten duren namelijk zes jaar en als een boer dan niet verlengt, gaat een maatschappelijke investering verloren. Vogelbescherming streeft naar langere contracten (20-30 jaar) met een duurzame financiering. Gelukkig zijn er nog boeren die een goede balans weten te vinden tussen (melk)productie en weidevogels. Vogelbescherming gaat deze weidevogelboeren door middel van een netwerk verbinden om ervaringen uit te wisselen, geslaagde voorbeelden te presenteren en andere boeren enthousiast te maken. We gaan in 2010 een aantal veelbelovende initiatieven voor duurzaam weidevogelbeheer financieel ondersteunen. Meer informatie


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet