NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming presenteert nieuwe Waddenvisie

19 maart 2010

Vogelbescherming Nederland heeft tijdens de 11e Trilaterale Conferentie over de Waddenzee samen met haar BirdLife Partners uit Duitsland en Denemarken een nieuwe visie voor de bescherming en het herstel van dit unieke getijdengebied gepresenteerd.  De BirdLife Partners roepen op tot het nemen van zeven maatregelen voor bescherming en herstel van de hele Waddenzee. Ook pleiten zij voor intensievere samenwerking tussen alle landen langs de Afrikaans-Euraziatische vogeltrekroute.

De visie van BirdLife omvat handvatten voor het herstel van ecosystemen en de bescherming van de rijke biodiversiteit, het creëren van broed- en hoogwatervluchtplaatsen en maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Tijdens de conferentie is door de Deense, Duitse en Nederlandse regeringen een nieuw Plan voor de Waddenzee bekrachtigd voor integraal management van het grensoverschrijdende gebied. In dit nieuwe Plan voor de Waddenzee is onder andere afgesproken dat de Waddenzeelanden intensiever gaan samenwerken met andere landen langs de internationale vogeltrekroute. Bescherming van wadvogels is alleen zinvol als andere gebieden langs de trekroute, zoals het wetland Banc dArguin in Mauritanië, ook worden beschermd. De BirdLife partners juichen de voorgenomen internationale samenwerking toe en hopen dat de flywaysamenwerking langs de vogeltrekroute de komende periode gestalte krijgt.

In 2010, het Internationale Jaar van de Biodiversiteit, kunnen we niet genoeg benadrukken hoe cruciaal de Waddenzee is voor het voortbestaan van ontelbare soorten, inclusief trekvogels, zegt directeur van Vogelbescherming Nederland Fred Wouters. Samenwerking op alle niveaus en tussen meerdere landen is de sleutel tot succesvolle bescherming van dit internationaal waardevolle gebied.

De Waddenzee is Nederlands grootste en meest ongerepte natuurgebied. Samen met het Deense en het Duitse deel is het één van de belangrijkste getijdengebieden ter wereld. De betekenis van de Waddenzee voor trekvogels is enorm: miljoenen vogels zijn aangewezen op de hier aanwezige combinatie van rust, voedselrijke wadplaten en dynamische kwelders. De Waddenzee is vorig jaar op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet