NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ook op Beleef de Lente is de lente begonnen!

18 maart 2010

De lente komt wat laat op gang dit jaar, ook voor de vogels. Maar bij het begin van de lente zijn er toch al volop ontwikkelingen in de vogelwereld! Op www.beleefdelente.nl is te zien hoe de ooievaars volop bezig zijn hun nest af te bouwen en dat de holenduif net als vorig jaar zit te broeden in de nestkast van de torenvalk. En naar verwachting komen de oehoe-eieren binnen een paar dagen uit!

Vogelbescherming Nederland heeft webcams opgesteld bij de nesten van de steenuil, torenvalk, kerkuil, ooievaar, boerenzwaluw, koolmees, boomklever en bij de grootste uil van Europa: de oehoe. Sinds 1 maart hebben al meer dan 250.000 mensen de ontwikkelingen in de verschillende vogelnesten bekeken.

De oehoe is rond 18 februari begonnen met broeden. Bij een gemiddelde broedtijd van 33 dagen betekent dat, dat de eieren rond 21 maart uit zullen komen en dat het oehoepaar wellicht echte lentekuikens krijgt! In de nestkast van de torenvalk zit, net als vorig jaar, een holenduif te broeden. Zal de torenvalk weer in staat zijn om zijn nest te heroveren of krijgt de holenduif de kans haar eieren rustig uit te broeden?

Bij de koolmezenkast is het nog rustig. Door de lange strenge winter is het niet onwaarschijnlijk dat er minder koolmezen zijn dit jaar. Maar temperatuur is niet de enige factor die invloed heeft op het tijdstip van broeden, ook het voedselaanbod is belangrijk. Zo zijn er dit jaar veel muizen, waardoor de steenuil misschien relatief vroeg eieren gaat leggen, in de eerste week van april. Een paasei is niet uit te sluiten!

Op www.beleefdelente.nl zijn dagelijks korte filmpjes met hoogtepunten te zien. Zie bijvoorbeeld hoe de paddentrek letterlijk aan het nest van de oehoe voorbij komt of hoe de ooievaars paren en vechten met rivalen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet