NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Effecten Regeling Ruimte voor Ruimte onderschat

18 maart 2010

De effecten van de Regeling Ruimte voor Ruimte, die precies tien jaar geleden het daglicht zag, zijn onderschat. Het opkopen van mestrechten van intensieve veehouderijen en de stallensloop in combinatie met de uiteindelijke bouw van 5000 woningen heeft forse milieuwinst opgeleverd. Boven≠dien zorgt de regeling voor een investering van zo'n drie miljard euro in de bouw.

Dat is de belangrijkste conclusie in het boek De Fluister-revolutie op het Platteland. In het boek worden de gevolgen van de Regelingen BeŽindiging Veehouderijen en Ruimte voor Ruimte, die voortvloeiden uit de varkenpest van 1997, op een rijtje gezet en geanalyseerd in openhartige interviews met politieke en ambtelijke hoofdrolspelers van toen en nu. Daaronder oud-minister Laurens Jan Brinkhorst van LNV, huidig minister Gerda Verburg en oud-staatssecretaris Pieter van Geel van VROM. Ook gedeputeerden uit de vijf provincies met de grootste concentraties intensieve veehouderijen, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel, komen aan het woord. Net als LTO en een aantal vee≠houders die aan de regeling hebben meegedaan en gestopt zijn met hun bedrijf.

De opkoop van mestrechten en de Regeling Ruimte voor Ruimte werd 15 maart 2000 bekrachtigd door het zogenaamde Pact van Brakkestein. In het gelijknamige Nijmeegse land≠goed namen de ministeries van LNV, en VROM, de vijf provincies en de Vereniging van Nederlandse gemeenten met dat Pact een voorschot op de uitvoering van de reconstructie van het platteland in Zuid-Oost-Nederland.

Doelstellingen van de regeling waren het terugdringen van het mestoverschot, afslanking van het aantal veehouderijen en opschoning van het buitengebied dat steeds meer ontsierd werd door oude stallen en schuren. De stallensloop werd voorgefinancierd door provincies en gemeenten, die dat geld konden terugverdienen met de bouw van 6500 woningen. Het aantal woningen is inmiddels bijgesteld naar ongeveer 5000. Meer dan de helft daarvan is gebouwd. De overige kavels zijn voor het grootste deel in de verkoop. De bouw levert niet alleen veel extra werkgelegenheid op, maar ook een injectie van uiteindelijk zo'n drie miljard euro in de bouw en aanverwante sectoren.

In totaal hebben meer dan 4100 boeren aan de regeling meegedaan en zijn gestopt met het houden van varkens en kippen. De varkensstapel in Nederland daalde tijdens de uitvoering van de regeling met ťťn miljoen dieren. Het landelijk mestoverschot van 23 miljoen kilo fosfaat, werd met ruim 15 miljoen kilo verminderd. Het platteland is er veel groener op geworden. En er is ruim drie miljoen vierkante meter stal gesloopt. Dat is een oppervlakte van 6000 voet≠balvelden aan open ruimte die aan het buitengebied kon worden toegevoegd.

Het pact van Brakkestein betekende ook een ommekeer in de verhoudingen tussen Rijk, provincies en gemeenten die voor de eerste keer gezamenlijk optrokken om de problemen in de intensieve veehouderij aan te pakken. Bovendien vormde het Pact de basis voor allerlei vormen van gebieds≠ontwikkeling, die momenteel worden toegepast op het platte≠land.

Het boek de Fluisterrevolutie op het platteland is geproduceerd in opdracht van de vijf provincies en de ministeries van LNV en VROM. Het boek werd woensdag 17 maart gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op land≠goed Brakkestein.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet