NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Burgerinitiatief Noord-Brabant is kans voor duurzame veehouderij

16 maart 2010

Milieudefensie roept politici en beleidsmakers een bouwstop af te kondigen en een einde te maken aan de huidige vee-industrie. De uitbraken van Q-koorts en opkomst van resistente ziekteverwekkers leggen opnieuw de risicos van ongebreidelde schaalvergroting en intensivering van de vee-industrie bloot. De behandeling van het Noord-Brabantse burgerinitiatief Megastallen Nee! aanstaande vrijdag moet worden aangegrepen om de vee-industrie om te vormen naar duurzame en diervriendelijke gezinsbedrijven.

Op 19 maart behandelt Noord-Brabant het burgerinitiatief Megastallen Nee!, dat mede dankzij Milieudefensie door meer dan 33.000 Brabanders is ondersteund. Natasja Oerlemans, woordvoerder Landbouw en Voedsel van Milieudefensie: De Brabanders maken zich terecht grote zorgen over de negatieve gevolgen van de vee-industrie door schaalvergroting en intensivering. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat de risico's voor de volksgezondheid met de komst van megastallen kunnen toenemen.

In Noord-Brabant is de opmars van megastallen ongekend: bij Milieudefensie zijn bijna dertig plannen bekend voor grootschalige varkens- en pluimveehouderijen. De recente intensivering en schaalvergroting in de geitenhouderij laat zien hoe onberekenbaar en risicovol deze ontwikkelingen zijn. Door de uitbraak van Q-koorts zijn duizenden mensen ziek geworden en zijn al tien doden te betreuren. Dat juist Noord-Brabant het hardst getroffen wordt door deze crisis is geen toeval. Nergens ter wereld leven zoveel landbouwhuisdieren samen met zoveel mensen: 2,5 miljoen burgers leven tussen 32 miljoen varkens, kippen, geiten en runderen. Oerlemans: Doorgaan met deze tijdbom is niet langer te verantwoorden naar de samenleving.

In een brief roept Milieudefensie de provinciale politici op een bouwstop in te voeren totdat de resultaten van het onderzoek naar gezondheidsrisico's van de intensieve veehouderij bekend zijn. De verwachting is dat deze begin volgend jaar beschikbaar zijn. Milieudefensie vraagt de politici verder zich in te zetten voor een sanering en herontwerp van de veehouderij. De provincies Zuid-Holland, Groningen en Drenthe hebben al besloten om geen nieuwvestiging en uitbreiding van de intensieve veehouderij toe te staan, waardoor ook de komst van megastallen is uitgesloten.

Korte termijn economische belangen mogen niet langer de doorslag geven boven de belangen van volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn. De risico's op uitbraken van dierziekten zijn te groot om te negeren. Brabant moet een bouwstop afkondigen, aldus Oerlemans. Wij vragen politici te kiezen voor een veehouderij die past binnen het landschap, waarmee de boer een eerlijke boterham verdient, het dierenwelzijn is gewaarborgd Ún risicos voor de volksgezondheid worden geminimaliseerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet